Allianz Euro Garant | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz Euro Garant

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Investičné poistenie Allianz Euro Garant garantuje minimálnu návratnosť 100 % výšky vkladu a zhodnotenie podľa najvyššej dosiahnutej hodnoty investície.

Výhody Allianz Euro Garant:

  • Využíva dynamickú stratégiu na minimalizáciu rizika investície a je závislý od svetového indexu Dow Jones Eurostoxx 50SM.
  • Priemerný výnos za posledných 12 rokov predstavuje 8,02 %.
  • V prípade smrti poisteného je k dispozícii oprávneným osobám hodnota účtu, alebo zaplatené poistné znížené o čiastočné odkupy (vyššia z týchto hodnôt).
  • V prípade smrti poisteného úrazom majú oprávnené osoby nárok na 2-násobok zaplateného poistného (vrátane mimoriadneho poistného, so zohľadnením čiastočných odkupov), max. do výšky 66 387,84 eur na jednej a 132 775,68 eur pri viacerých zmluvách na jedného poistníka.
  • V prípade priznania invalidného dôchodku so zníženou schopnosťou zárobkovej činnosti o viac ako 70 %, ste oslobodený od platenia poistného.
  • Dow Jones Eurostoxx 50SM Index je barometrom výkonnosti 50-tich najvýznamnejších európskych spoločností z rozličných odvetví. V indexe je zahrnutých 17 sektorov zo 7 krajín. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti zahrnuté v indexe patrí Total, Banco Santander, E.ON, Telefónica, Siemens alebo aj Allianz.

 

Ako funguje Allianz Euro Garant?

Produkt presúva vašu investíciu medzi rizikovým aktívom (Index Dow Jones Eurostoxx 50SM) a nerizikovým aktívom (investíciou na kapitálovom trhu) tak, aby sa minimalizovalo riziko investície (dynamická stratégia alokovania).

 

Priemerný ročný výnos investície za posledných 12 rokov predstavoval 8,02 %, čo je celkové zhodnotenie investície za posledných 12 rokov o 152,46 %.

Dynamická stratégia alokovania vám zaručí profitovanie zo zvyšujúcej sa participácie investície na Dow Jones Eurostoxx 50SM, keď trh rastie a súčasne zo znižujúcej sa, keď klesá.

 

Zhodnotenie Allianz Euro Garant

 

Dátum: 17.07.2019
 
16.07.2019
05.07.2019
Vývoj
Nákupná cena (EUR)
1.089882
1.090961
-0.10%  
Zamknutá hodnota (EUR)
1.206080
1.206080
+0.00% 
Alokácia v akciách
0.01
0.01
+0.00% 
Tabuľka zobrazuje zmenu hodnôt od posledného investičného dňa

Dátum
Nákupná cena (EUR)
Zamknutá hodnota (EUR)
Alokácia v akciách
16.07.2019
1.089882
1.206080
0.01 %
15.07.2019
1.090067
1.206080
0.01 %
12.07.2019
1.090161
1.206080
0.01 %
11.07.2019
1.090307
1.206080
0.01 %
10.07.2019
1.090278
1.206080
0.01 %
09.07.2019
1.090467
1.206080
0.01 %
08.07.2019
1.090768
1.206080
0.01 %
Zvýraznené hodnoty v tabuľke označujú investičné dni.
Hodnoty sú zobrazované z pohľadu klienta.
Hodnoty iného ako investičného dňa majú len informatívny charakter.
Kurzy garantovaného certifikátu sú zobrazované z pohľadu klienta.
Vývoj kurzov garantovaného certifikátu voči valuačnému dňu - 15.07.2019

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie pokračujte tu.

Dokumenty

Súvisiace odkazy

 
Aktuálna hodnota Allianz Euro Garant
 
Informácia o indexe
Allianz | Club