U nás je výber poistenia majetku
ešte jednoduchší

3 balíky poistenia majetku -  1 voľba.  Vy rozhodnete, ktorý balík je pre vás najvýhodnejší.
MÔJ DOMOV poskytuje rozsah poistnej ochrany, ktorá môže zahŕňať  škody na vašom majetku, škody, ktoré spôsobíte tretím osobám v bežnom živote ako aj doplnkové služby

Posunutím zobrazíte viac

Balík so základným krytím
Balík s rozšíreným krytím
Balík s komplexným krytím
FLEXA
ŽIVEL
ASISTENČNÉ SLUŽBY
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
POISTENÉ NÁKLADY
VODOVODNÉ ŠKODY
ROZBITIE SKLA
KRÁDEŽ, LÚPEŽ
VANDALIZMUS
SKRAT A PREPÄTIE
ZEMETRASENIE (VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY)

Máte záujem?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online 
alebo nonstop na Infolinke +421 2 50 122 222.
V závislosti od rozsahu škody počkajte na naše inštrukcie súvisiace s opravou alebo odstraňovaním zvyškov, umožnite nám obhliadnuť škodu, oznámte polícii prípadné odcudzenie poistených vecí.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k poisteniu MÔJ DOMOV

Naša rada pre vás

Dokumenty na stiahnutie

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu