Investícia, ktorá ochráni vaše dieťa

 • komplexná ochrana dieťaťa
 • možnosť poistenia dospelej osoby spolu s dieťaťom
 •  
 • Baby karta zadarmo
 •  
 • široké spektrum poistení
 • vysoká variabilita programu
 • dynamizácia poistenia
 • bonus za výšku poistného
 • vernostný bonus
 • investičný autopilot
 • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %

Program Moja Farbička chráni vaše dieťa až do veku 25 rokov. Kombinuje poistenie s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia pre dieťa Moja Farbička si môžete vybrať z nasledovných fondov:

Fondy si môžete vybrať aj podľa vlastného želania alebo máte k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolenú stratégiu investovania.

- Konzervatívna: 45 % - Dlhopisový fond, 35 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 20 % - Akciový fond Európa

- Vyvážená: 25 % - Dlhopisový fond, 25 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 20 % - Akciový fond Európa, 20 % - C-Quadrat Total Return Global fond, 10 % - Akciový fond Nové trhy

- Rastová: 10 % - Dlhopisový fond, 20 % - Dlhopisový fond Európske spoločnosti, 30 % - Akciový fond Európa, 30 % - Akciový fond Nové trhy, 10 % - Akciový fond Európske malé spoločnosti

Hlavné poistenie pre dieťa

Voliteľné poistenia pre dieťa

Vyberte si z poistení:

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu