pre vozidlá nad 3,5 t a ostatné vozidlá

PZP vás chráni pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu niekomu inému v súvislosti s prevádzkou poisteného vozidla.
Toto poistenie je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. Viac informácií na www.slov-lex.sk/pravne-predpisy
  • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je platné na území štátov uvedených v zelenej karte (medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). Viac informácií na www.skp.sk
PZP poskytuje poistnú ochranu podľa vybraného limitu poistného plnenia do výšky 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť alebo 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť.
 

Posunutím zobrazíte viac

napr. motocykle, prívesy, nákladné vozidlá 
ZÁKLADNÝ LIMIT POISTNÉHO PLNENIA
voliteľné
VYŠŠÍ LIMIT POISTNÉHO PLNENIA
voliteľné

Máte záujem?

Kontakty

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr 
online alebo nonstop
na Infolinke 0800 122 222.
Obráťte sa na niektorú z opravovní alebo kontaktujte jeden z našich 600  zmluvných servisov, kde vybavíte obhliadku vozidla a opravu poškodenia. Využite komplexné služby servisov a vašu opravu uhradíme priamo za vás.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Nahlásiť poistnú udalosť Sledovať poistnú udalosť
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu
Kontakty Infolinka