Pre prípad úrazu žiakov a zamestnancov školy

Poistenie je možné uzatvoriť pre každý typ školy, vrátane detských jaslí, materských škôl a škôl so špeciálnym zameraním.
a

Poistenie sa môže vzťahovať na:

  • smrť následkom úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
  • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia dlhšej ako 9 dní s plnením od prvého dňa liečenia.

Poistenie sa vzťahuje na školskú, mimoškolskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť, ak je táto činnosť plnením úloh školy.

Vzťahuje sa aj na pobyty v škole v prírode, činnosti pri praktickom vyučovaní, exkurziách, školských výletoch, športových pobytových výcvikoch (lyžiarsky, plavecký) ako aj pri kultúrnych a iných súťažiach, vystúpeniach a ďalších akciách organizovaných školou na území SR aj v zahraničí.

Poistenie sa vzťahuje aj na aktivity organizované školským zariadením počas prázdnin.

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou do 15. 10. najbližšie nasledujúceho školského roka po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu
Kontakty Infolinka