Myslíme na budúcnosť

  • uzatvorenie poistenia bez skúmania zdravotného stavu
  • poistenie je určené pre klientov so vstupným vekom 55 až 70 rokov s poistným krytím do 95. roku života
  • finančná podpora v prípade úrazu
  • finančná pomoc pre pozostalých v prípade úmrtia poisteného
  • zvýšené poistné plnenie pre pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu

Hlavné poistenie pre dospelú osobu 

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Bonusové zhodnotenie rezervy je zhodnotenie rezervy životného poistenia o bonusový úrok v zmysle poistných podmienok. Stanovuje vždy na kalendárny rok vopred. Bonusovým úrokom sa v danom kalendárnom roku zhodnocuje rezerva životného poistenia príslušnej tarify, a tiež už vytvorené bonusové zhodnotenie rezervy z predchádzajúcich rokov.

Kalendárny rok                               Bonusový úrok

2015                                                    1,30 % p.a.
2016                                                    1,30 % p.a.
2017                                                    1,00 % p.a.
2018                                                    1,30 % p.a.
2019                                                    1,40 % p.a.
2020                                                    1,25 % p.a
2021                                                    1,10 % p.a.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu