Informácie o Allianz - SP

Spracovanie osobných údajov
Dokumenty a informácie ako spravujeme dáta 
Naša investičná stratégia a investičné informácie 
Verejným prísľubom sa zaväzujeme poskytnúť klientom pridanú hodnotu 
Chcete požiadať o zmluvnú spoluprácu? Na tejto stránke nájdete bližie informácie.
Generálne výnimky z VPP niektorých produktov.
Podmienky poskytnutia Prémie pri dožití.
 
Spracovanie osobných údajov
Dokumenty o finančnom stave a solventnosti Allianz - SP
Vyhlásení Allianz – Slovenskej poisťovne k etickému podnikaniu.
Podmienky elektronickej komunikácie medzi klientom a Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť? 
Pošlite nám e-mail Kontakty
Kontakty Infolinka