Informácia pre klientov CK, ktoré vyhlásili insolventnosť

28. apríl, 2020
Vážení klienti a klientky,

radi by sme Vás informovali, že poistnú udalosť – insolventnosť CK Aeolus, po zaregistrovaní evidujeme. 
Aktuálne prebieha konkurzné konanie o úpadku CK na miestne príslušnom súde. Po rozhodnutí o úpadku CK začne plynúť 6-mesačná lehota na uplatnenie nárokov klientov CK. 
Spoločnosť Allianz – SP pristúpi po uvedenej lehote k odškodňovaniu všetkých klientov, ktorí si nárok na náhradu škody uplatnili.
Z týchto dôvodov Vás prosíme o trpezlivosť, akonáhle nám bude umožnené pristúpiť k riešeniu Vašich nárokov, budeme vás informovať.

Ďakujeme a želáme pekný deň!

Vaša Allianz - SP

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?