Už viac ako 125 rokov vychádzajú spoločnosti skupiny Allianz SE a jej konsolidované právne subjekty, vrátane spoločnosti Allianz – Slovenskej poisťovne, pri svojich činnostiach z dôvery, ktorú klienti, akcionári, zamestnanci a verejnosť majú v ich výkon a integritu.

Pretože túto dôveru je potrebné chrániť, chceli by sme spoločne s vami zabezpečiť, aby sme my všetci prispievali ku všeobecne uznávaným zásadám obchodnej praxe vhodnej z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska tak, ako je to uvedené vo Vyhlásení Allianz – Slovenskej poisťovne k etickému podnikaniu.