V piatok trinásteho pozor na nehody a škody na majetku

12. apríl 2018
  1. Zajtra zvýšte opatrnosť, hrozí viac nehôd a škôd na majetku
  2. Obávaný magický dátum nemá veľký vplyv na úrazy
  3. Tento rok nás čakajú dva piatky trinásteho. Poistite si ich

Je alebo nie je piatok trinásteho nešťastný deň? Túto otázku si kladie množstvo poverčivých ľudí pred každým piatkom trinásteho. Najbližšie pred tým zajtrajším - piatkom 13. apríla, ktorý je jedným z dvoch obávaných piatkov v roku 2018. Odpoveď prináša štatistika Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá už niekoľko rokov porovnáva počty úrazov, nehôd a ďalších poistných udalostí, ktoré sa stali v piatok trinásteho s inými piatkami v roku. V minulosti poisťovňa magický dátum vyhodnotila ako pozitívny z pohľadu poistných udalostí v životnom poistení. Naopak, nárast škôd evidovala z poistenia vozidiel a majetku.

 

POZOR NA NEHODY A ŠKODY NA MAJETKU

Treba povedať, že počet poistných udalostí počas piatku trinásteho sa zakaždým mení. V neživotnom poistení, kde patria napríklad dopravné nehody alebo škody v domácnostiach, sa piatky trinásteho z pohľadu škodovosti striedajú. „V priemerný piatok nám klienti z tohto poistenia nahlásili 474 škodových udalostí. V prvý piatok trinásteho v minulom roku nahlásili klienti až o takmer 40 percent viac škôd z neživotného poistenia, v ďalší piatok trinásteho ich zas bolo o vyše 8 percent menej,“  konštatuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.  Ak porovnáme všetky piatky trinásteho za posledné 3 roky s priemerným piatkom, môžeme skonštatovať že piatok trinásteho je o niečo rizikovejší ako priemerný piatok, keďže počet škôd v neživotnom poistení je približne o 7 percent vyšší ako v bežný piatok. Zvýšená opatrnosť, čo sa týka škôd v domácnosti alebo nehôd, je teda aj zajtra na mieste.

graf - výška škôd po zrážke so zverou za roky 2010 až 2018

O ZDRAVIE SA OBÁVAŤ NEMUSÍTE

V životnom poistení, kde patria úrazy, choroby či smrť, je rozdiel v škodovosti medzi piatkom trinásteho a priemerným piatkom ešte menší. „V priemerný piatok klienti nahlásia 338 poistných udalostí zo životného poistenia. Nedávny piatok trinásteho ich naopak nahlásili len 314, piatok trinásteho predtým zas až 396,“ dopĺňa L. Muthová. V priemere sa však v životnom poistení v piatok trinásteho stáva približne o 2 percenta viac škôd oproti priemernému piatku. Ide o zanedbateľný rozdiel, ktorý zodpovedá bežnej štatistike a čísla z minulých rokov hovoria, že v životnom poistení je piatok trinásteho pomerne šťastným a pokojným dňom.

 

graf - výška škôd po zrážke so zverou za roky 2010 až 2018

„POISTITE SI“ PIATOK TRINÁSTEHO

V tomto roku nás čaká  ešte jeden piatok trinásteho, a to v júni. Jún je mesiacom cestovania a dovoleniek, a preto netreba zabúdať, že s dobrým poistením zvládnete následky akéhokoľvek rizika oveľa ľahšie a jednoduchšie

 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?