Škody po prírodných živloch - v Prešovskom kraji vedie krupobitie

26. apríl 2016
Prírodné živly ukázali svoju silu aj minulý rok a napáchali miliónové škody na majetku. Záplavy, víchrice, blesky a krupobitie spôsobili v roku 2015 dohromady 5793 poistných udalostí v celkovej výške 5,6 milióna eur. „Kým v predchádzajúcich rokoch spôsobovali suverénne najväčšie škody záplavy a povodne, minulý rok bolo najničivejším živlom krupobitie, ktoré napáchalo škody za takmer 3,17 milióna eur,“ bilancuje Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.
Prírodné živly ukázali svoju silu aj minulý rok a napáchali miliónové škody na majetku. Záplavy, víchrice, blesky a krupobitie spôsobili v roku 2015 dohromady 5793 poistných udalostí v celkovej výške 5,6 milióna eur. „Kým v predchádzajúcich rokoch spôsobovali suverénne najväčšie škody záplavy a povodne, minulý rok bolo najničivejším živlom krupobitie, ktoré napáchalo škody za takmer 3,17 milióna eur,“ bilancuje Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.
graf - škody spôsobené krupobitím

Najničivejšie bolo krupobitie

Niekoľko vĺn silného krupobitia, ktoré sa prehnali Slovenskom spôsobili v roku 2015, spôsobili viac ako polovicu (56 percent)všetkých škôd po prírodných živloch. Druhé najničivejšie boli víchrice, ktoré spôsobili 22 percent škôd. Záplavy a povodne zapríčinili 17 percent škôd a v 5-tich percentách škôd boli príčinou blesky. Celkový objem škôd po krupobití sa vyšplhal na takmer 3,17 milióna eur. Pritom v roku 2014 krupobitie spôsobilo škody v objeme 766-tisíc eur a rok predtým v celkovej výške 1,93 milióna eur.

 

graf - škody po prírodných živloch v roku 2015

Ľadová smršť zasiahla Prešovský kraj

Krupobitie najviac vyčíňalo v Prešovskom kraji, kde Allianz – SP zaevidovala vyše polovicu (53%) všetkých škôd po krupobití v rámci Slovenska. „V Prešovskom okrese spôsobilo krupobitie až 1377 poistných udalostí v celkovej výške takmer 1,6 milióna eur. Ničivú spúšť zanechal ľadovec najmä na úrode. Klienti tiež hlásili zničené strechy na rodinných domoch, keď krúpy rozbili eternitovú krytinu, či pokrivili plechy alebo porozbíjali okná. Biela smršť poškodila aj desiatky zaparkovaných vozidiel,“ konštatuje Jozef Hrdý. Po Prešove bolo najviac škodových udalostí hlásených v okresoch Košice, Košice – okolie, Gelnica, ale aj Nitra, Poprad a Vranov nad Topľou. Ľadová smršť sa niekoľkokrát prehnala Slovenskom aj v júni, keď vyčíňala najmä v okrese Košice, Liptovský Mikuláš a Zvolen.

"Najväčšiu škodu po krupobití, ktorú sme minulý rok zaznamenali bolo zničenie približne 12-tisíc metrov štvorcových polykarbonátových svetlíkov na výrobných halách v okrese Zvolen. Škoda sa tam vyšplhala na 238-tisíc eur,“ bilancuje J. Hrdý. Ničivá vlna krupobitia zasiahla Prešov aj začiatkom apríla tohto roka. „Klienti nám už nahlásili niekoľko desiatok poistných udalostí, najčastejšie ide o poškodené rolety a žalúzie na rodinných domoch, ale poškodených bolo aj niekoľko vozidiel. Vzhľadom na ešte veľmi skorý termín našťastie nedošlo k škodám na poľnohospodárskych plodinách,“ približuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

 


Čím väčšie krúpy, tým väčšia škoda

 

Podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Paulíny Valovej je krupobitie alebo ľadovec jav, ktorý je vždy spojený s búrkou, zvyčajne so silnou búrkou. „Samotné krúpy sú atmosférické zrážky vo forme ľadu. Ide zväčša o guľovitý, kužeľovitý alebo nepravidelný kus ľadu s priemerom väčším ako 5 mm. V priereze môžu mať niekoľko viditeľných vrstiev priezračného a priesvitného ľadu. Krúpy s priemerom do jedného centimetra môžu vypadávať aj z obyčajnej búrky. Ak majú krúpy priemer 1 až 2 cm a viac, tie už zvyčajne súvisia s takzvanou supercelou, čo je jednobunková tzv. konvektívna búrka, ktorá rotuje okolo vlastnej osi,“ vysvetľuje Paulína Valová.

V minulom roku Slovensko zasiahli dve väčšie búrky, sprevádzané aj veľkými krúpami a prívalovými zrážkami. „6. mája 2015 to boli búrky s výskytom spomínanej supercely. Postupovali od Hybe po Popradskej kotline smerom ďalej na východ až po Prešov a priniesli krúpy s priemerom 2 až 4 cm. Silné prívalové vlny zaplavili ulice, cesty, suterény domov, polámali stromy, rozbili skleníky, zničili plodiny, záhradky, poškodili autá a strechy domov,“ spomína P Valová. Ten istý deň búrka zasiahla aj okolie Košíc a postupovala smerom na východ. V Hriadkach pri Trebišove silný vietor, sprevádzajúci búrku, strhával strechy. 14. júna 2015 sa búrky prehnali Slovenským Rudohorím a postupovali na východ a juhovýchod a v Helcmanovciach a Gelnici padali krúpy s priemerom do 5 cm, v Zlatej Idke dokonca až 6 cm. „Škody boli značné, len v obciach Helcmanovce a Gelnica bolo krúpami poškodených okolo 100 striech domov a krúpy poškodili aj strechy, čelné sklá áut, zničili plodiny v záhradách,“ dodáva P Valová.Ľadovec kompletne pochoval úrodu viniča

S krupobitím sa najčastejšie stretávame v letných mesiacoch, od mája do augusta, kedy sa najčastejšie vyskytujú búrky, často sprevádzané krupobitím. Práve vtedy majú svoje vegetačné obdobie aj plodiny, ktoré silné krupobitie poškodzuje. „Výška škody taktiež závisí od toho, v akej fáze rastu sa plodiny práve nachádzajú. Najväčšie škody vznikajú ak vlna krupobitia príde tesne pred zberom plodiny, pretože vtedy dochádza k rozsiahlemu poškodeniu tela rastliny. Medzi najčastejšie poškodzované plodiny patrí repka olejná, obilniny, kukurica, vinič a cukrová repa. Pri silnejšom krupobití a v záverečnej fáze vývoja rastlín dochádza nezriedka k úplnému zničeniu úrody. Minulý rok takto ľadovec kompletne zničil úrod viniča hroznorodého poľnohospodárskemu družstvu v okrese Veľký Krtíš. Škoda dosiahla 73 400 eur,“ bilancuje J. Hrdý. Pri majetku klienti po krupobití najčastejšie hlásia poškodené strešné krytiny na budovách, poškodenie rôznych prestrešení terás a balkónov a veľmi zraniteľné sú aj vonkajšie žalúzie a rolety. Pri silnejšom krupobití dochádza k rozbitiu strešného vyplnenia okien, svetlíkov alebo poškodeniu zateplených fasád budov.Chráňte svoj majetok pred živlami

Pre prípad živelnej udalosti je dobré mať svoj majetok poistený. Poistenie domácnosti v Allianz – SP chráni aj riziká ako krupobitie, úder blesku, víchrica, povodeň, záplava a iné. Podľa Jozefa Hrdého záujem o poistenie proti živelným udalostiam pretrváva: „Klimatické zmeny, ktoré spôsobujú aj extrémne výkyvy počasia, dávajú pravidelné signály, že chrániť svoj majetok poistením je naozaj rozumný krok.“ Z dlhodobého hľadiska najpočetnejšími sú škody spôsobené povodňami a záplavami. „Najvážnejším z tohto pohľadu bol rok 2010, keď škody vzniknuté v dôsledku dlhotrvajúcich zrážok len na plneniach Allianz – SP presiahli 30 miliónov eur. Každoročne však vzniká veľké množstvo škôd, a to najmä v dôsledku búrkovej činnosti. Typickými sprievodnými javmi pri búrkach je krupobitie, prívalové zrážky, silný vietor a výskyt bleskov. Tieto úkazy bývajú práve pri búrkach mimoriadne intenzívne, a napriek tomu, že zasiahnu spravidla ohraničené územie, spôsobujú obrovské škody na budovách, vozidlách a poľnohospodárskych plodinách,“ J. Hrdý.

Ak už k samotnej škode dôjde, klient by mal ihneď poistnú udalosť nahlásiť, a to buď telefonicky alebo cez mobilnú aplikáciu. Vždy je dobré urobiť si vlastnú fotodokumentáciu. Všetkými vzniknutými prípadmi sa poisťovňa bezodkladne zaoberá, aby čo najrýchlejšie mohla odškodniť nároky klientov. Na základe individuálneho posúdenia poisťovňa rozhodne o ďalších potrebných krokoch k likvidácii vzniknutej škody, akými je napr. vykonanie obhliadky. Škody, pri ktorých nie je nutné vykonať obhliadku, poisťovňa likviduje už do 24 hodín od ich nahlásenia. Ak sú však škody rozsiahlejšie a ich následky odstraňuje dodávateľ, poisťovňa musí počkať na doloženie dokladov o oprave. V takýchto prípadoch Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje zálohu poistného plnenia, aby mal klient počiatočné krytie nákladov na odstraňovanie a opravu škody.Vozidlá poškodené v dôsledku krupobitia

Samostatnou skupinou škôd spôsobených krupobitím je poškodenie karosérie motorových vozidiel. Kinetická energia kusov ľadu dopadajúcich veľkou rýchlosťou na povrch vozidla spôsobuje množstvo, nezriedka desiatky až stovky preliačin. Allianz – SP v spolupráci so svojimi externými partnermi ponúka a úspešne aplikuje pri odstraňovaní škôd na vozidlách svojich klientov technologicky vyspelú a modernú metódu opráv karosérií. Jej najväčšou výhodou je, že je veľmi šetrná a neinvazívna, zachováva originálne lakovanie a antikoróznu ochranu, dodanú od výrobu. Nevykonáva sa, ako je zvykom konvenčnej technológii opravy zbrúsením laku vozidla a vytmelením preliačin, ale jednotlivé preliačiny sa samostatne vytláčajú alebo vyťahujú a jedna po druhej sa vyrovnávajú. Oprava karosérie je taká dokonalá, že miesta poškodenia nie je po oprave bežnou optickou metódou možné ani nájsť. Technológia však vyžaduje vysokú zručnosť a skúsenosť. Vďaka dlhodobej spolupráci Allianz – SP s jej externými partnermi – zmluvnými opravcami je táto služba opravy pre klientov na špičkovej úrovni.

 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?