Kritické choroby ohrozujú Slovákov, poisťuje si ich stále viac ľudí 

28. február 2017
  1. Slovákov najviac ohrozuje rakovina, každý rok pribudne 30-tisíc nových pacientov
  2. Kritické choroby si vo svojej životnej poistke pripoisťuje každý štvrtý klient, doteraz sme im vyplatili spolu 2,7 milióna eur
  3. Priemerné náklady na doplnkovú liečbu rakoviny sú 12-tisíc eur
Tri ochorenia, ktoré Slovákov postihujú najčastejšie, sú rakovina, cievna mozgová príhoda a srdcový infarkt. Prvenstvo v rebríčku najzávažnejších ochorení má u nás jednoznačne rakovina, podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), pribudne ročne viac ako 30-tisíc nových pacientov. Navyše, Slovensko patrí medzi tri štáty na svete s najväčším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka u mužov aj u žien. Nesprávna životospráva, nedostatok pohybu a nadmerný stres sú faktory, ktoré výrazne prispievajú k vzniku rakoviny, infarktu a ďalších kritických ochorení. Na druhej strane ale rastie úspešnosť liečby viacerých závažných ochorení. Napríklad pri niektorých druhoch rakoviny, ako sú rakovina prsníka, kože či krčka maternice, je úspešnosť vyliečenia 90 až 94 percent.
graf - počet nových prípadov závažných chorôb v SR v roku 2015

Vážna choroba ohrozí aj váš rozpočet

Vznik vážnej choroby má dopad nielen na kvalitu života pacienta, ale aj na jeho finančnú situáciu. Dlhodobá liečba spojená s práceneschopnosťou často výrazne zaťaží rodinný rozpočet. Zodpovedným riešením pre podobné nečakané životné situácie je zabezpečiť seba a svoju rodinu vhodným poistením, ktorého súčasťou je aj zabezpečenie rizika kritických ochorení. Allianz – Slovenská poisťovňa registruje približne 1,15 milióna zmlúv v životnom poistení. Kritické choroby si od roku 2002, odkedy je toto pripoistenie v ponuke, zvolila takmer štvrtina klientov a ich počet každý rok stúpa.

Priemerná suma, na ktorú sa klienti poisťujú, je 4532 eur. Takáto suma pomôže, prax však ukazuje, že pri vzniku vážnej choroby zďaleka nepostačuje na pokrytie zvýšených výdavkov. „Zo skúseností našich klientov vieme, že pri vzniku rakoviny sa priemerné náklady na doplnkovú liečbu vyšplhajú na približne 12-tisíc eur. Ide o všetky výdavky na liečbu nad rámec verejného zdravotného systému ako výživové doplnky, úprava stravy, doprava do zdravotníckych zariadení, doplatky za lieky, liečebné a regeneračné pobyty či zdravotnícke pomôcky,“ objasňuje riaditeľka odboru manažmentu produktov Allianz – SP Andrea Leskovská.Poistenie kryje 43 vážnych ochorení

Pripoistenie kritických chorôb je vo všeobecnosti doplnkom k štátnemu zdravotnému poisteniu. Klientovi slúži na pokrytie bežných nákladov na liečenie, nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu alebo náhradu za výpadok príjmu. „Toto pripoistenie pokrýva až 43 najrôznejších diagnóz od rakoviny, infarktu, diabetes, cez sklerózu multiplex, Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu, až po kliešťovú encefalitídu, ochrnutie, ale aj stratu končatín či transplantáciu orgánov,“ vymenúva A. Leskovská.

Aktuálne sa môžu klienti zabezpečiť pre prípad choroby a získať tak garanciu finančnej istoty pri vzniku ochorenia alebo invalidity za výhodnejších podmienok. Allianz – SP ponúka zľavy až 50 % na poistenie kritických chorôb, denného odškodného za pobyt v nemocnici a na poistenie jednorazového odškodného v prípade invalidity. Navyše, od januára rozšírila krytie poistenia kritických chorôb o nádor in situ. Viac informácií nájdete na www.allianzsp.sk.

 

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?