Cestovné poistenie pomôže aj pri živelných katastrofách

4. máj 2015
Po silnom zemetrasení, ktoré v sobotu zasiahlo Nepál, ostali tisíce mŕtvych a ťažko zranených. Podľa dostupných informácií ministerstva zahraničných vecí nie je medzi obeťami žiaden Slovák.

Aj transport domov

Aj keď žiadne poistenie nezabráni zemetraseniu či inej živelnej udalosti počas dovolenky v zahraničí, pomôže zmierniť ich následky v prípade, ak cestujúci utrpí zranenie alebo škody na majetku. Cestovné poistenie s komplexným krytím nahradí náklady na liečenie pri úraze alebo chorobe, pokryje aj stratu či poškodenie batožiny, uhradí škody, ktoré turista spôsobí niekomu inému a poskytne doplnkové asistenčné služby. Je možné uzavrieť si aj pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť. Práve toto pripoistenie zabezpečí vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Odvoz zraneného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, a v prípade potreby aj repatriáciu na Slovensko, zabezpečí poistenie liečebných nákladov. Poistenie doplnkových asistenčných služieb zahŕňa zabezpečenie návratu na Slovensko, ak nie je možné zotrvať v mieste pobytu ani použiť pôvodný spôsob dopravy. Klientom v núdzi pomôžu operátori asistenčnej služby.Zrušenie cesty

Poistenie „storno špeciál“ kryje stornovacie poplatky za zrušenie cestovných služieb, okrem iných dôvodov aj ak v dôsledku živelnej udalosti, vojnovej udalosti alebo teroristického činu v cieľovej lokalite, kam poistený cestuje, je štátnymi orgánmi SR vyhlásené varovanie s tým, že do danej oblasti sa neodporúča cestovať alebo sa odporúča zvážiť cestu.Cena ochrany

Na cenu poistenia vplýva mnoho faktorov. Napríklad, pre bežného dospelého turistu v Nepále stojí poistenie s neobmedzenými liečebnými nákladmi, s poistením úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkovými asistenčnými službami, vrátane poistenia nákladov na záchrannú činnosť, približne 3,70 eur na deň. Sumy za liečenie v zahraničnej nemocnici a transport na Slovensko sa môžu vyšplhať až na niekoľko desiatok či stoviek tisíc eur. Cena poistenia je pritom popri celkových nákladoch na cestu zanedbateľnou položkou.

Helena Kanderková
špecialistka externej komunikácie Allianz - SP
Ako vám môžeme pomôcť?