Povinné zmluvné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Produkt Povinné zmluvné poistenie v našej spoločnosti zohľadňuje individuálne potreby klientov a výšku poistného stanovuje na základe viacerých jedinečných parametrov. Konečnú sumu poistného je možné ešte znížiť prostredníctvom rozsiahleho systému zliav a výhod.

viac
Postup ako si čo najjednoduchšie zistiť cenu PZP a akými spôsobmi sa dá v našej spoločnosti uzatvoriť.
viac
Pre priznanie bonusu pri PZP je rozhodujúca doba škodového priebehu, ktorá sa počíta v celých ukončených mesiacoch.
viac
Poradíme vám čo robiť v prípade, že ste mali poistnú udalosť a potrebujete ju nahlásiť v rámci poistenia PZP.
viac

Súvisiace odkazy

 
Rady a skúsenosti s PZP motorových vozidiel
Allianz | Club