Povinné zmluvné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v našej spoločnosti zohľadňuje požiadavky klientov a výšku poistného stanovuje na základe viacerých parametrov. Konečnú sumu poistného je možné znížiť prostredníctvom systému zliav a výhod.

viac

Postup ako zistiť cenu PZP a akými spôsobmi sa dá v našej spoločnosti uzatvoriť.

viac

Pre priznanie bonusu pri PZP je rozhodujúca doba škodového priebehu, ktorá sa počíta v celých ukončených mesiacoch.

viac

Poradíme vám čo robiť v prípade, ak ste mali poistnú udalosť a potrebujete ju nahlásiť v rámci poistenia PZP.

viac

Súvisiace odkazy

 
Rady a skúsenosti s PZP motorových vozidiel
Allianz | Club