Poistná udalosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná udalosť

Informácie ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Ak ste mali poistnú udalosť, všetky potrebné informácie a formuláre nájdete tu na jednom mieste.
viac

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v Paríži. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

viac
Aplikácia slúžiaca na zistenie stavu hlásenej poistnej udalosti.
viac
Aplikácia na doplnenie dokumentov k už nahlásenej poistnej udalosti.
viac
Aplikácia slúžiaca na zistenie stavu hlásenej poistnej udalosti pre spoločnosti.
viac
Odpovede na často kladené otázky pri poistnej udalosti zo životného aj neživotného poistenia.
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222