Poistná udalosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistná udalosť

Informácie ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Ak ste mali poistnú udalosť, všetky potrebné informácie a formuláre nájdete tu na jednom mieste.
viac

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v Paríži. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

viac
Aplikácia slúžiaca na zistenie stavu hlásenej poistnej udalosti.
viac
Aplikácia na doplnenie dokumentov k už nahlásenej poistnej udalosti.
viac
Aplikácia slúžiaca na zistenie stavu hlásenej poistnej udalosti pre spoločnosti.
viac

Odpovede na často kladené otázky pri poistnej udalosti zo životného aj neživotného poistenia.

viac
Allianz | Club