Allianz Assistance - asistenčná služba | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Assistance

Allianz Assistance

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, zameraná na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je praktickou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Služby spoločnosti Allianz Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenomKontakt Allianz Assistance - poistenie vozidiel vozidle. Tieto služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane. 

V rámci havarijného poistenia, poistenia vozidla na vybrané riziká a KASKO poistenia - Moje auto, vám Allianz Assistance zabezpečí a uhradí v stanovenom limite náklady na:

Pri povinnom zmluvnom poistení môžete využívať variant Štandard, resp. Komfort asistenčných služieb poskytovaných spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme:

Ako postupovať, keď potrebujete využiť služby Allianz Assistance

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze zavolajte na telefónne číslo +421 2 529 33 112 a zorganizujeme pre vás pomoc.

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte, prosíme, na jeho pokyny.

 

Podmienky poskytovania služieb Allianz Assistance

Súvisiace odkazy

 
Informácie o produkte MOJE AUTO
Allianz | Club