Allianz Assistance - asistenčná služba | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Assistance

Allianz Assistance

Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť, ktorá je jedným z popredných odborníkov zameraných na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je neodmysliteľnou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Služby spoločnosti Allianz Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenomKontakt Allianz Assistance - poistenie vozidiel vozidle. Tieto služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane. 

V rámci havarijného poistenia, poistenia vozidla na vybrané riziká a KASKO poistenia - Moje auto, Vám Allianz Assistance zabezpečí a uhradí v stanovenom limite náklady na:


Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme:

Ako postupovať, keď potrebujete využiť služby Allianz Assistance

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. V prípade núdze stačí zavolať na telefónne číslo +421.2.529 33 112 a zorganizujeme pre Vás pomoc.

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.

 

Podmienky poskytovania služieb Allianz Assistance

Súvisiace odkazy

Informácie o produkte PZP
Informácie o produkte Havarijné poistenie
Informácie o produkte KASKO Economy
Informácie o produkte Moje auto
Informácie o produkte Poistenie skiel a vybraných rizík
Allianz | Club