Allianz Assistance je asistenčná spoločnosť zameraná na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance poskytuje priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. Tieto služby, ktoré využíva vodič a prepravované osoby v poistenom vozidle, sú určené pre dvojstopové vozidlá do 3,5 t s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom. 

Služby technickej asistencie možno využívať v SR a v ČR ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a  Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné služby využiť opakovane.

havarijnom poistení, poistení vozidla na vybrané riziká a KASKO poistení - Moje auto vám Allianz Assistance zabezpečí a uhradí v stanovenom limite náklady na:

 

 • príchod cestnej služby, opravu a odťah vozidla, ak došlo k jeho poruche alebo je po nehode či živelnej udalosti nepojazdné, náklady za manipuláciu a vyprostenie vozidla,
 • ubytovanie v núdzi po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla,
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla,
 • uschovanie nepojazdného vozidla,
 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla,
 • na požiadanie odťah vozidla až do miesta bydliska,
 • asistenčné služby v prípade chyby vodiča,
 • drink taxi,
 • administratívno-informačné asistenčné služby,

Pri povinnom zmluvnom poistení môžete využívať variant Štandard, resp. Komfort asistenčných služieb poskytovaných spoločnosťou Allianz Assistance, ktorá je vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme: 

 • zmluvné poistenie motorového vozidla
 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla 
 • ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla 
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla 
 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla 
 • uschovanie nepojazdného vozidla

 

Ako postupovať, keď potrebujete využiť služby Allianz Assistance:

Telefonické spojenie s asistenčnou centrálou Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. 

V prípade núdze zavolajte na telefónne číslo +421 2 50 122 222 a zorganizujeme pre vás pomoc.

 

Telefónne číslo:

 

+421 2 50 122 222

 

Operátorovi uveďte nasledovné informácie:

 

 • Vaše meno a priezvisko
 • čo sa vám stalo
 • telefónne číslo, z ktorého voláte
 • miesto, kde sa presne nachádzate
 • typ vozidla, farbu a evidenčné číslo (EČ)
 • VIN (viď asistenčná karta)

Operátor rozhodne na základe informácií o spôsobe pomoci. Dbajte, prosíme, na jeho pokyny.