Tlačové správy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Tlačové správy

Novým členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne a viceprezidentom rezortu financií a riadenia rizík je od 1. decembra 2017
Venelin Yanakiev.
viac
23.11.2017
Už viac ako rok a pol majú klienti Allianz – Slovenskej poisťovne možnosť hlásiť všetky poistné udalosti online. Pár klikmi cez smartfón, tablet či počítač prostredníctvom webstránky www.allianzsp.sk je tak poistná udalosť okamžite nahlásená a poisťovňa ju môže začať riešiť.
viac
13.11.2017
Allianz – Slovenská poisťovňa získala v súťaži Hermes Komunikátor roka 2017 hneď dve prvenstvá. Stala sa najlepšie komunikujúcou poisťovňou podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, aj podľa hlasovania verejnosti. Získala tiež cenu agentúry za najlepšie využitie nových médií prostredníctvom prvého poisťovacieho robota na Slovensku.
viac
07.11.2017
Mimoriadne silná víchrica v sile až 120km/hodinu, ktorá sa poslednú októbrovú nedeľu prehnala celým Slovenskom, zanechala vyšší účet, ako poisťovne pôvodne predpokladali. 48 hodín po ničivom živle nahlásili klienti najväčšej poisťovni na trhu spolu 384 škôd vo výške 300-tisíc eur. Odvtedy hlásenia neustále pribúdali a 9 dní od ničivej udalosti eviduje Allianz – Slovenská poisťovňa aktuálne až 876 škôd v sume 790-tisíc eur. Až tri štvrtiny poistných udalostí (653) pritom tvoria škody na majetku občanov.
viac
30.10.2017
31. október je Svetový deň sporenia. V tento deň si nemusíte sporiť viac, stačí, ak sa nad sporením zamyslíte a urobíte rozumné rozhodnutie. Napríklad o svojom dôchodkovom zabezpečení. „Až 70 percent mladých ľudí, ktorí vstúpili na pracovný trh od roku 2008, odkedy je vstup do 2. piliera dobrovoľný, doteraz neuzavrelo zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou¹. Na druhej strane väčšina z tých, ktorí si už v 2. pilieri nejaký čas sporia, sú pasívni a sporia neefektívne,“ pomenúva dve najväčšie súčasné výzvy sporenia v 2. pilieri predseda predstavenstva najväčšej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz – Slovenskej d.s.s. (ASDSS) Marián Kopecký.
viac
26.10.2017
V týchto dňoch väčšina vodičov začína s prípravou auta na zimu. K tomu patrí najmä výmena letných pneumatík za zimné. Mnohí vodiči ich na prezutie do servisu prevážajú voľne položené vo vnútri auta, kde sú často nezaistené. Väčšina osobných áut totiž nemá kufor dostatočne veľký na to, aby sa doň vošli všetky štyri pneumatiky. Pri dopravnej nehode môže vďaka tomu dôjsť k vážnym zraneniam.
viac
18.10.2017
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa Allianz – Slovenská poisťovňa pozrela na seniorov na cestách a štatistiky dopravných nehôd ľudí vo veku 60 a viac rokov. „V minulom roku sme zaznamenali dohromady 88 550 dopravných nehôd z havarijného aj povinného zmluvného poistenia. Vodiči seniori, teda 60 a viac roční, sa na celkovom objeme škôd podieľali približne 12-timi percentami,“ konštatuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.
V západnej Európe tvorí podiel seniorov na celkovom počte dopravných nehôd až 25 percent.
viac
13.10.2017
Allianz – Slovenská poisťovňa opäť bodovala v ankete SIBAF Award® 2017, ktorú vyhlasuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) a zapája sa do nej odborná verejnosť z oblasti sprostredkovania poistenia. Allianz – SP si odniesla ocenenia v oboch hodnotených kategóriách, keď získala 1. miesto v kategórii Havarijné poistenie vozidiel a 2. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov.
viac
03.10.2017
Každý školský deň nahlásia klienti Allianz – SP v priemere 43 úrazov detí. Najrizikovejšou skupinou sú pritom tínedžeri vo veku približne 14 rokov. Údaje spoločnosti Falck z tohto aj minulého roka pritom ukazujú, že záchranári sú častejšie privolávaní ku chlapcom. Je preto dôležité, aby už aj deti na základných školách vedeli poskytnúť prvú pomoc. Práve to je hlavný cieľ projektu ZÁCHRANA SOM JA, ktorý pripravila Nadácia Allianz spolu s neziskovou organizáciou Falck. Projekt má pomôcť vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.
viac
28.09.2017
Hoci minulý rok bol politicky veľmi turbulentným rokom, na bohatstvo jednotlivcov to zásadný vplyv nemalo. Po slabšom roku 2015, kedy finančný majetok domácnosti stúpol len o 4,7 %, v minulom roku si domácnosti v celosvetovom meradle prilepšili o 7,1 %, čo sa takmer zhoduje s priemerom po kríze. Na druhej strane po prvýkrát od roku 2009 rástli dlhy domácností rýchlejšie ako ekonomika. Dlhy Slovákov patria aj napriek ekonomickému oživeniu medzi najvyššie v regióne.
viac