Poistenie domácnosti a budov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie domácnosti a budov - Môj domov

Poistenie domácnosti a budov - Môj domov

Výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty alebo nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu.


Výhody:

Ocenenie Zlatá minca 2017 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetku

 

  u nás len jedna poistná zmluva na komplexné poistenie privátneho majetku
  nulová spoluúčasť
  nahlasovanie poistných udalostí aj cez nonstop infolinku
  obchodná zľava do 10 %

 

 

 

Poistenie budovy a vedľajších stavieb

Poistenie nehnuteľnosti sa môže vzťahovať na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo chatu, s možnosťou pripoistenia garáže, hospodárskej budovy, altánkov, prístreškov, bazénov, slnečných kolektorov a iných vedľajších stavieb aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na území SR a na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt, nebytový priestor alebo chata.

Spolu s rodinným domom, bytom, nebytovým priestorom alebo chatou je automaticky poistené oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik, žumpa, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

V poistení budovy je možné poistiť motory v poistených stavbách na riziko skrat. Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete vybrať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Budova
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň
Záplava
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Mráz na meračoch
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Sprejerstvo
Skrat
Skrat na motoroch v poistených stavbách
 

*povinné skupiny rizík

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

V poistení domácnosti je možné poistiť aj motory v poistených elektrospotrebičoch na riziko skrat.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete vybrať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Domácnosť
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň, záplava
Spodná voda
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Výpadok elektrického prúdu
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Úraz domáceho zvieraťa
Skrat
Skrat na motoroch v poistených elektrospotrebičoch
 

*povinné skupiny rizík

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie sa vzťahuje na škody členov domácnosti z bežného občianskeho života a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie poskytuje poistú ochranu pred škodami, ktoré vzniklo následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.
Náhrada škody je vyplatená aj v prípade, napr. ak vytopíte suseda alebo vaše deti rozbijú susedovi loptou okno.

Poistenie skla

Poistenie skla sa vzťahuje na stavebné súčasti zo skla, napr. okná, sklenené dvere, vstupné dvere, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu, sklenená výplň zábradlia schodiska budovy alebo vedľajšej stavby, sklenené alebo zrkadlové priečky/steny, sklenená výplň dvierok krbu, a na vybrané sklenené súčasti vášho domova ako napríklad sklokeramické platne alebo slnečné kolektory.

Poistenie náhrobného pomníka

Poistenie náhrobného pomníka sa vzťahuje na náhrobný pomník, ako aj na jeho stavebné súčasti.

Váš pomník bude chránený pred:

  • požiarom, výbuchom, úderom blesku,
  • pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,
  • povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,
  • víchricou, krupobitím, lavínou.

Náhrobný pomník je možné poistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy.

Poistenie Privát plus

V rámci produktu Môj domov si môžete dojednať Poistenie Privát plus. Toto vám ponúka rýchlu asistenciu v nepríjemných situáciách ako napr. zabuchnuté vchodové dvere, vytečená voda z radiátora atď.

Poistné udalosti z Poistenia Privát plus je možné nahlasovať NONSTOP 24 hodín denne 7 dní v týždni na Infolinke 0800 122 222.

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Archív

Allianz | Club