Poistenie domácnosti a budov - Môj domov

Poistenie domácnosti a budov - Môj domov

Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty, nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

Výhody:

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetku

u nás len jedna poistná zmluva na komplexné poistenie privátneho majetku
nulová spoluúčasť
nahlasovanie poistných udalostí aj cez nonstop infolinku
zľava až do 50 %

   

   

  Poistenie budovy a vedľajších stavieb

  Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

  Spolu s rodinným domom, bytom alebo chatou sú poistené aj vybrané vedľajšie stavby ako oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik a žumpa, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

  Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.

  Poistenie stavby - moduly poistenia

  Poistné riziká
  Basic
  Štandard
  Optimal
  Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
  poistené
  poistené
  poistené
  Krádež, lúpež
  poistené
  poistené
  poistené
  Vandalizmus po vlámaní
  poistené
  poistené
  poistené
  Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda
  x
  poistené
  poistené
  Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus
  x
  poistené
  poistené
  Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo
  x
  x
  poistené

  Poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

  Poistenie zahŕňa aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke, t.j. pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vybraného elektrospotrebiča, na ktoré by sa vzťahovala zákonná záruka poskytovaná predajcom, bude takáto škoda krytá poistením aj po skončení zákonnej záruky a to počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov v závislosti od zvoleného modulu.

  V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.

  Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

  Poistenie domácnosti - moduly poistenia

  Poistné riziká
  Basic
  Štandard
  Optimal
  Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
  poistené
  poistené
  poistené
  Krádež, lúpež
  poistené
  poistené
  poistené
  Vandalizmus po vlámaní
  poistené
  poistené
  poistené
  Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie
  x
  poistené
  poistené
  Pád predmetov, náraz vozidla, vandalizmus, prepätie, atmosférické zrážky, spodná voda, predĺžená záruka elektrospotrebičov
  x
  poistené
  poistené
  Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody
  x
  x
  poistené

  Poistenie záhrady

  Je určené nielen majiteľom, ale aj nájomcom úžitkových a okrasných záhrad na území Slovenskej republiky.

  Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia v rozmedzí od 5 do 50 Eur za 1m2 záhrady resp. za 1 strom.

  vaša záhrada bude chránená pred:

  • povodňami a záplavami,
  • víchricou, krupobitím a úderom blesku,
  • požiarom a výbuchom,
  • zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,
  • nárazom vozidla, pádom lietadla a predmetov,
  • zničením stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.

  Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením budovy.

  Poistenie zodpovednosti za škodu

  Poistenie sa vzťahuje na škody členov domácnosti z bežného občianskeho života a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.

  Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

  Poistenie skla

  Poistenie sa vzťahuje na stavebné súčasti zo skla, sklenené dvere, pevne vsadené alebo zabudované sklo (napríklad okná, vstupné dvere, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu, sklenená výplň dvierok na krbe a pod.) a na ďalšie sklenené súčasti vášho domova ako napríklad zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne alebo slnečné kolektory.

  Poistenie náhrobného pomníka

  Poistenie sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti.

  váš pomník bude chránený pred:

  • požiarom, výbuchom, úderom blesku,
  • pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,
  • povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,
  • víchricou, krupobitím, lavínou.

  Náhrobný pomník je možné poistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

  Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy.

  Poistenie Privát plus

  V rámci produktu Môj domov si môžete dojednať Poistenie Privát plus. Toto vám zabezpečí pomoc v prípadoch ako napr. zabuchnuté vchodové dvere, vytečená voda z radiátora atď.

  Poistné udalosti z Poistenia Privát plus je možné nahlasovať NONSTOP 24 hodín denne 7 dní v týždni na telefónnom čísle 0800 122 222.

  Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

  Archív