Poistenie domácnosti a budov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie domácnosti a budov - Môj domov

Poistenie domácnosti a budov - Môj domov

Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty, nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu.


Výhody:

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetku

 

  u nás len jedna poistná zmluva na komplexné poistenie privátneho majetku
  nulová spoluúčasť
  nahlasovanie poistných udalostí aj cez nonstop infolinku
  obchodná zľava do 10 %

 

   

   

  Poistenie budovy a vedľajších stavieb

  Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

  Spolu s rodinným domom, bytom alebo chatou sú poistené aj vybrané vedľajšie stavby ako oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik a žumpa, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

  Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.

  Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete ľubovoľne nakombinovať podľa vašich potrieb.

  Skupiny rizík

  Budova
  Oheň*
  Požiar
  Výbuch
  Úder blesku
  Pád lietadla
  Základ*
  Víchrica
  Krupobitie
  Krádež
  Vandalizmus po vlámaní
  Lúpež
  Voda*
  Voda z vodovodného potrubia
  Spätné vystúpenie vody
  Živel
  Atmosférické zrážky
  Búrlivý vietor
  Rázová vlna
  Výbuch sopky
  Dym
  Potopa
  Povodeň
  Záplava
  Zem
  Ťarcha snehu
  Pád predmetov
  Zosuv pôdy
  Lavína
  Zemetrasenie
  Elektro
  Prepätie
  Mráz na meračoch
  Vandal
  Vandalizmus
  Náraz vozidla
  Sprejerstvo
  Skrat
  Skrat na motoroch v poistených stavbách
   

  *povinné skupiny rizík

  Poistenie domácnosti

  Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby.

  V poistení je možné poistiť motory v elektrospotrebičoch na riziko skrat.

  Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

  Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete ľubovoľne nakombinovať podľa vašich potrieb.

   

  Skupiny rizík

  Domácnosť
  Oheň*
  Požiar
  Výbuch
  Úder blesku
  Pád lietadla
  Základ*
  Víchrica
  Krupobitie
  Krádež
  Vandalizmus po vlámaní
  Lúpež
  Voda*
  Voda z vodovodného potrubia
  Spätné vystúpenie vody
  Živel
  Atmosférické zrážky
  Búrlivý vietor
  Rázová vlna
  Výbuch sopky
  Dym
  Potopa
  Povodeň, záplava
  Spodná voda
  Zem
  Ťarcha snehu
  Pád predmetov
  Zosuv pôdy
  Lavína
  Zemetrasenie
  Elektro
  Prepätie
  Výpadok elektrického prúdu
  Vandal
  Vandalizmus
  Náraz vozidla
  Úraz domáceho zvieraťa
  Skrat
  Skrat na motoroch v poistených elektrospotrebičoch
   

  *povinné skupiny rizík

  Poistenie zodpovednosti za škodu

  Poistenie sa vzťahuje na škody členov domácnosti z bežného občianskeho života a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho a tiež škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy.

  Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

  Poistenie skla

  Poistenie sa vzťahuje na stavebné súčasti zo skla, sklenené dvere, pevne vsadené alebo zabudované sklo (napríklad okná, vstupné dvere, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu, sklenená výplň dvierok na krbe a pod.) a na ďalšie sklenené súčasti vášho domova ako napríklad zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne alebo slnečné kolektory.

  Poistenie náhrobného pomníka

  Poistenie sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti.

  váš pomník bude chránený pred:

  • požiarom, výbuchom, úderom blesku,
  • pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,
  • povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,
  • víchricou, krupobitím, lavínou.

  Náhrobný pomník je možné poistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

  Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy.

  Poistenie Privát plus

  V rámci produktu Môj domov si môžete dojednať Poistenie Privát plus. Toto vám zabezpečí pomoc v prípadoch ako napr. zabuchnuté vchodové dvere, vytečená voda z radiátora atď.

  Poistné udalosti z Poistenia Privát plus je možné nahlasovať NONSTOP 24 hodín denne 7 dní v týždni na telefónnom čísle 0800 122 222.

  Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

  Archív

  Allianz | Club