Poistenie domácnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie domácnosti sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, rozsah poistenia si stanoví klient.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Teraz poistenie obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

Poistné riziká sú rozdelené do deviatich skupín rizík. Skupiny Oheň, Základ a Voda sú povinné a kryjú základné riziká. Ostatné skupiny si môžete ľubovoľne nakombinovať podľa vašich potrieb.

Skupiny rizík

Domácnosť
Oheň*
Požiar
Výbuch
Úder blesku
Pád lietadla
Základ*
Víchrica
Krupobitie
Krádež
Vandalizmus po vlámaní
Lúpež
Voda*
Voda z vodovodného potrubia
Spätné vystúpenie vody
Živel
Atmosférické zrážky
Búrlivý vietor
Rázová vlna
Výbuch sopky
Dym
Potopa
Povodeň
Záplava
Zem
Ťarcha snehu
Pád predmetov
Zosuv pôdy
Lavína
Zemetrasenie
Elektro
Prepätie
Výpadok elektrického prúdu
Vandal
Vandalizmus
Náraz vozidla
Úraz domáceho zvieraťa
Skrat
Skrat na motoroch v poistených elektrospotrebičoch

*povinné skupiny rizík

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club