Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie domácnosti sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, rozsah poistenia si stanoví klient.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Teraz poistenie obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

Poistenie domácnosti - moduly poistenia

Poistné riziká
Basic
Štandard
Optimal
Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
poistené
poistené
poistené
Krádež, lúpež
poistené
poistené
poistené
Vandalizmus po vlámaní
poistené
poistené
poistené
Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie
x
poistené
poistené
Pád predmetov, náraz vozidla, vandalizmus, prepätie, atmosférické zrážky, spodná voda, predĺžená záruka elektrospotrebičov
x
poistené
poistené
Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody
x
x
poistené

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Archív

Nonstop infolinka 0800 122 222