Poistenie domácnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Ocenenie Zlatá minca 2017 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie domácnosti sa v našej spoločnosti uzatvára v rámci produktu Môj domov.

Vzťahuje sa na hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich používajú na základe písomného zmluvného vzťahu a znášajú riziko ich poškodenia alebo zničenia (napríklad set-top-box pri káblovej televízii):
 

  • v byte/nebytovom priestore, priestoroch príslušenstva bytu, uzamykateľných priestoroch určených na ich výlučné užívanie, na oplotenom pozemku,
  • v rodinnom dome, rekreačnom dome/chate, vo vedľajších stavbách v mieste poistenia, na oplotenom pozemku.
     

Na zjednodušenie vášho výberu sme pre budovu aj domácnosť zjednotili poistné riziká do rovnakých ponúkaných krytí:

Môj domov - ponúkané krytie

Poistná ochrana je dostupná v 3 balíkoch:

  • balík COMFORT so základným krytím,
  • balík EXTRA s rozšíreným krytím,
  • balík MAX s komplexným krytím.
     

Poistenie sa vzťahuje iba na riziká zahrnuté v balíku pre ktorý sa rozhodnete. K vybranému balíku si možete pripoistiť krytie škôd v dôsledku zemetrasenia.

Podrobnejšie informácie o poistných balíkoch nájdete v dokumentoch k produktu Môj domov.
 

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

Allianz | Club