Poistenie do hôr - poistenie zásahu horskej služby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie do hôr

Poistenie do hôr

Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Naše poistenie na hory hradí náklady na:

 • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
 • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)

Poistenie do hôr je možné uzatvoriť pre osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy alebo činnosti. Zoznam rizikových športov a činností sa nachádza vo Všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie si môžete teraz uzatvoriť jednoducho a rýchlo i z pohodlia domova alebo na poslednú chvíľu prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Samozrejme ponúkame aj ďalšie možnosti uzatvorenia poistenia - online, cez našu infolinku alebo prostredníctvom siete našich pobočiek a reprezentantov.

Poistné obdobie

Poistenie na hory môžete uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní.

Územná platnosť poistenia

Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba:

 • Belianske Tatry
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj
 • Veľká Fatra
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu do hôr

Archív dokumentov

Allianz | Club