Poistenie majetku | Allianz - Slovenská poisťovňa
Majetok

Majetok

Poistenie majetku v našej spoločnosti poskytuje poistnú ochranu pred rizikami, ktorými je váš hnuteľný aj nehnuteľný majetok ohrozený.

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu alebo garáže, naša spoločnosť pre vás pripravila poistenie, ktoré vám poskytuje poistnú ochranu pred rôznymi rizikami.

viac

Výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty alebo nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

viac

Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete ochrániť, práve vám je určené naše poistenie hnuteľných vecí.

viac
Najznámejším poistením zodpovednosti je poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Okrem neho sme pre vás pripravili ale aj poistenie zodpovenosti z domácnosti a poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti.
viac
Allianz | Club