Poistenie majetku | Allianz - Slovenská poisťovňa
Majetok

Majetok

Široká škála poistení majetku v našej spoločnosti pokrýva všetky riziká, ktorými je váš hnuteľný aj nehnuteľný majetok ohrozený.

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti či už domu, bytu alebo garáže, naša spoločnosť pre vás pripravila poistenie, ktoré ju ochráni pred všetkými rizikami.
viac

Hlavnou výhodou produktu Môj domov je, že jednou poistnou zmluvou je možné dojednať nasledovné poistenia - poistenie budovy (rodinného domu, bytu, chaty, nebytového priestoru), garáže, vedľajšej stavby, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

viac
Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete spoľahlivo ochrániť práve pre vás je určené naše poistenie hnuteľných vecí.
viac
Najznámejším poistením zodpovednosti je poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Okrem neho sme pre vás pripravili ale aj poistenie zodpovenosti z domácnosti a poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti.
viac
Allianz | Club