Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Poistenie majetkuPoistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú poisteným alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti činnosťou na adrese miesta poistenia domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, vedením domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené činnosťou poisteného, osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti alebo zvieratami vo vlastníctve poisteného mimo adresy miesta poistenia - domácnosti.

 

Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobíte škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní.

Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti sa dojednáva v rámci produktu Môj domov k poisteniu domácnosti.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k produktu Môj domov

 
Allianz | Club