Hlásenia zmien na poistných zmluvách

Zmeny poistných zmlúv v Allianz - Slovenskej poisťovni môžete vykonať písomne, telefonicky alebo online.


Telefonické hlásenia zmien na poistných zmluvách

V rámci služieb našim zákazníkom sme pre vás pripravili službu telefonického nahlasovania zmien v poistných zmluvách.

Stačí ak zatelefonujete na našu Infolinku 0800 122 222 a po vašej identifikácii nahlásite operátorke želané zmeny.

Zoznam zmien, ktoré sa dajú nahlásiť telefonicky:Po vykonaní telefonicky nahlásenej zmeny vám zašleme dodatok so špeciálnym sprievodným listom, ktorý vás informuje o vykonaných zmenách vo vašej poistnej zmluve.

Na iné druhy zmien na poistných zmluvách je potrebný písomný súhlas klienta.

Veríme, že táto nová služba skvalitní klientsky servis v našej spoločnosti a prispeje k väčšej spokojnosti našich zákazníkov.

Online hlásenia zmien na neživotných poistných zmluvách

Klienti havarijného a povinného zmluvného poistenia môžu na nahlásenie zmien použiť online formuláre.

Písomné hlásenia zmien na životných poistných zmluvách

Najjednoduchším spôsobom, ako môžete nahlásiť zmenu na poistnej zmluve, je použitie tlačiva zo sekcie Žiadanka. Žiadanku môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

Poštou
- formuláre k nahlasovaniu zmien na poistnej zmluve si stiahnite zo sekcie Žiadanka. Po vyplnení tlačivo podpíšte a zabezpečte overenie podpisu na matrike, notárom alebo pracovníkom poisťovne na ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne. Tlačivo môžete doručiť osobne alebo zašlite poštou na ktorúkoľvek pobočku Allianz - Slovenskej poisťovne.

Osobne
- na ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne

 

Nonstop infolinka 0800 122 222