Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zmena času spôsobuje zvýšený počet dopravných nehôd

 1. Prejavom zmeny na letný čas bývajú často poruchy spánku či zvýšená nervozita
 2. V roku 2013 sa počet dopravných nehôd po prechode na letný čas zvýšil o viac ako tretinu oproti bežnému dňu
 3. Jeden z desiatich šoférov priznal, že aspoň raz za volantom zaspal a až štvrtine vodičov sa počas jazdy driemalo

 

V nedeľu 30. marca sa posúva čas na letný, čo znamená, že si pospíme o hodinu menej. Kým niektorí tento prechod ani nezaregistrujú, pre mnohých je prispôsobenie sa zmenám času nepríjemnosťou, ktorá má na organizmus výrazný dosah. Prejavom prechodu na letný čas bývajú často poruchy spánku, migrény, depresívne nálady či zvýšená nervozita. Navyše, v kombinácii so začiatkom nového pracovného týždňa predstavujú zvýšené riziko úrazov či dopravných nehôd.

 

Nárast nehôd o tretinu

Viaceré zahraničné štúdie preukázali, že zmena času má vplyv na naše vodičské schopnosti a tým aj na počet dopravných nehôd. Najviditeľnejšie sa táto skutočnosť prejavuje v prvý pracovný deň po víkende, keď podľa kanadskej štúdie uverejnenej v časopise New England Journal of Medicine, stúpol počet dopravných nehôd až o 8 percent. Svoju rolu v tom hrá najmä nedostatok spánku a neskorší východ slnka, ktorý spôsobuje, že do práce často cestujeme ešte za tmy.

Fakt, že zmena času má reálny dopad na naše vodičské zručnosti, dokazujú aj slovenské štatistiky. Allianz – Slovenská poisťovňa registrovala v utorok 2. apríla 2013, teda v prvý pracovný deň po zmene času (na pondelok pripadal sviatok), nárast počtu poistných udalostí v PZP a havarijnom poistení o viac ako 36 percent oproti mesačnému priemeru. Podobná situácia nastala aj rok predtým, keď v roku 2012 zaznamenala Allianz – SP o 28 percent dopravných nehôd z našich ciest.

Aj v roku 2012 a 2013 sa tak počet dopravných nehôd po prechode na letný čas zvýšil o viac ako štvrtinu, resp. tretinu oproti bežnému dňu v mesiaci. „Zvýšený počet dopravných nehôd sa však podľa štatistík Allianz - SP netýka len prvého pracovného dňa, ale aj ďalších dní v týždni,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP. Prispôsobenie sa organizmu na nový čas v niektorých prípadoch môže trvať aj niekoľko týždňov, zvýšené riziko by tak nemali vodiči brať na ľahkú váhu. „Na druhej strane môže mať časový posun aj pozitívne dôsledky. Tým, že večer je o hodinu dlhšie svetlo, môže pomôcť zabrániť úmrtiam chodcov, keďže viditeľnosť je väčšia,“ dodáva Jozef Hrdý z Allianz – SP.

 

Nepodceňujte mikrospánok

Podľa prieskumu skupiny Allianz, až jeden z desiatich šoférov priznal, že aspoň raz za volantom zaspal a dokonca až štvrtine vodičov sa počas jazdy driemalo a cítili, že pomaly zaspávajú. Pri dlhších cestách sa riziko mikrospánku ešte zvyšuje, najmä ak sa odohrávajú v noci či na rovnej diaľnici, kde je koncentrácia šoféra nižšia.

Tieto čísle sú alarmujúce aj vo svetle ďalšej z odpovedí, keď iba tretina šoférov sa rozhodla v takejto situácii zastaviť a spraviť si prestávku na oddych. „Väčšina vodičov tak pokračuje aj napriek únave ďalej v ceste, čím sa dramaticky zvyšuje riziko dopravnej nehody, na ktorú nemusí doplatiť len nezodpovedný vodič, ale aj posádka auta alebo ostatní účastníci cestnej premávky,“ hovorí Jozef Hrdý z Allianz - SP.

Dátum vydania: 31.03.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook