Životné poistenie ONA a ON rozumie rozdielom medzi ženami a mužmi | Allianz - Slovenská poisťovňa

Životné poistenie ONA a ON rozumie rozdielom medzi ženami a mužmi

Hoci sa úloha mužov a žien v spoločnosti vyrovnáva, zdravotné riziká, ktorým čelia obe pohlavia sa často líšia. Otcom rodín hrozí riziko rakoviny semenníkov či hrubého čreva a matkám zas ženské diagnózy ako rakovina prsníkov či maternice. Ženy aj muži by preto nemali pri výbere životného poistenia zabúdať na tieto špecifiká a vybrať si poistnú ochranu, ktorá vychádza z ich potrieb.

Životné poistenie ONA a ON od Allianz – Slovenskej poisťovne je prispôsobené práve špecifickým rizikám, ktorým čelia obe pohlavia. V prípade vážnych diagnóz ako je rakovina (zhubný nádor) hrubého čreva, konečníka, prsníka, tela maternice, krčka maternice, vaječníka, prostaty alebo semenníka vyplatí totiž poisťovňa poistné plnenie až vo výške dvojnásobku poistnej sumy.

Potreby klienta na prvom mieste

Široké spektrum krytia rizík prináša tiež klientom možnosť výberu skladby produktu podľa vlastného želania tak, aby mu zabezpečil všetky jeho potreby. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy klient môže pripoistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

Flexibilita programu ONA a ON je aj v možnosti vkladov poistného a výberu prostredníctvom odkupov. Klient sa tak pri garancii výnosov môže rozhodnúť platiť mimoriadne poistné, aby tak ešte zvýšil zhodnotenie svojich finančných prostriedkov. Naopak, v prípade, že klient nutne potrebuje finančné prostriedky, môže si časť prostriedkov vybrať prostredníctvom odkupov.

S programom ONA a ON má klient tiež možnosť využiť prázdniny od platenia poistného. V prípade ťažšej finančnej situácie mu tak Allianz – Slovenská poisťovňa vychádza v ústrety a umožní až po dobu 12 mesiacov neplatiť poistné. Okrem toho je možné na jednej poistnej zmluve poistiť až dve dospelé osoby.

Životné poistenie ONA a ON je tak variabilným a komplexným poistným produktom stavebnicového typu, ktorý je prispôsobené špecifickým rizikám, ktorým čelia obe pohlavia.

Dátum vydania: 07.03.2013

Súvisiace odkazy

Komplexné informácie o produkte

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook