Život vdovy - v samote a chudobe? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Život vdovy - v samote a chudobe?

 1. Ženy zostávajú v starobe samé, lebo sa dožívajú vyššieho veku ako ich väčšinou starší manželia
 2. Až 61 percent žien priznalo, že smrť ich manžela priniesla aj ich finančné problémy
 3. Riešením je väčší záujem žien o vlastné financie a doplnkový zdroj príjmov na starobu

Viera oslávila svoje 56. narodeniny ešte vo svojom dome, v ktorom spolu s manželom prežila posledných 30 rokov. Ďalšie narodeniny v ňom však už neoslávi. Jej manžel zomrel pred pár mesiacmi vo veku 72 rokov a Viera tak zostala vdovou odkázanou sama na seba. Keďže sa o financie vždy staral jej manžel, sama nebola schopná platiť hypotéku na dom a pre narastajúce dlhy ho musela predať. Sen o pokojnej starobe v dome s vysnívanou záhradkou sa rýchlo rozplynul.

Bohužiaľ, Viera nie je jedinou ženou, ktorá po smrti manžela zastala chudobná a sama. Podľa expertov na demografiu zo skupiny Allianz, staršie ženy čelia väčšej miere rizika chudoby až v 27 z 30 krajín OECD, keďže v týchto krajinách sa v chudobe ocitlo až 15 percent žien a iba 11 percent mužov.

 

Odkázané na život vdovy?

Štúdia skupiny Allianz ukazuje, že zmena statusu z vydatej na slobodnú je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vplývajú na mieru chudoby starších žien. A najčastejšie sa tento status mení pri smrti manžela, keď sa z manželky stáva vdova. Ale prečo sa to týka najmä žien? „Odpoveď je potrebné hľadať v dvoch dôvodoch. Prvým z nich je skutočnosť, že ženy žijú dlhšie, druhým zas kultúrny faktor, ktorý spôsobuje, že muži si zvyčajne berú mladšie ženy,“ vysvetľuje Alicia Munnell, riaditeľka centra pre dôchodky.

V ekonomicky vyspelých krajinách dosahujú ženy priemerný vek 80,42 rokov, kým muži len 73,41 rokov. Rozdiely sú citeľné aj pri veku vstupu do manželstva, muži sa vo všeobecnosti ženia starší. Vo Francúzsku a Veľkej Británii je tento rozdiel 1,8 roka, v Nemecku 2,7 roka a v Taliansku je priemerný vek mužov vstupujúcich do manželstva dokonca vyšší o 3,3 roka ako u žien. „Výsledkom je väčší počet vdov ako vdovcov, ktoré často prežijú poslednú časť svojho života osamotené bez manžela,“ konštatuje Munnel.

 

Chudoba ako výsledok nezáujmu

Dôkaz, že smrť manžela má veľký dopad na finančný status vdov podáva aj prieskum, ktorý je súčasťou štúdie. Ten sa uskutočnil medzi 2200 ženami vo vekovej skupine 24 až 75 rokov, pričom v ňom až 61 percent žien priznalo, že smrť ich manžela priniesla so sebou aj ich finančné problémy.

Spôsobuje to aj skutočnosť, že dôchodky žien sú nižšie ako mužov. Ženy často pracujú za nižšiu mzdu a niekoľko rokov trávia mimo pracovného prostredia starajúc sa o deti či príbuzných, ktorí zostali na ich pomoc odkázaní. Ďalším dôvodom je častý nezáujem žien o finančné záležistosti rodiny, ktoré ponechávajú na pleciach manžela. „Po jeho smrti sa tak dostávajú do finančných problémov, ktoré sú spôsobené ich slabou finančnou gramotnosťou,“ dodáva Munnel.

 

Riešením sú súkromné úspory

Riešením je väčší záujem žien o svoje financie už počas života manžela. Je dôležité sa o svoj dôchodok zaujímať už v mladosti a vždy vedieť, v akom stave sa úspory práve nachádzajú. Keďže štátny dôchodok nemusí garantovať udržanie životného štandardu na predošlej úrovni, je výhodné myslieť aj na doplnkový zdroj príjmov na starobu. Ideálnym riešením sú v takomto prípade súkromné úspory v dôchodkových fondoch či vhodne nastavené životné poistenie založené už v mladosti.

Dátum vydania: 11.07.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook