Zimné gumy sú už nutnosťou! | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zimné gumy sú už nutnosťou!

 1. Od začiatku týždňa zaznamenala Allianz – SP škody na zimných cestách už za viac ako 200-tisíc eur
 2. Letné pneumatiky majú brzdnú dráhu na snehu a ľade dlhšiu minimálne o 20 percent
 3. Prezuť na zimné pneumatiky experti odporúčajú už od teploty 7 stupňov nad nulou

 

Od začiatku tohto týždňa zaznamenala Allianz – SP škody na zimných cestách už za viac ako 200-tisíc eur . A to ide zatiaľ len o vrchol ľadovca, množstvo škôd ešte nie je nahlásených. Predpokladom teda je, že výška škôd sa počas týždňa mnohonásobne zvýši. K vzniku dopravnej nehody môže výrazne prispieť aj podcenenie stavu vozovky a neprezutie letných pneumatík.

Zimné pneumatiky sú  totiž svojím osobitným dezénom a gumovou zmesou na zimných cestách podstatne bezpečnejšie než letné, ktoré majú brzdnú dráhu na snehu a ľade dlhšiu minimálne o 20 percent. Napríklad, už pri rýchlosti 50 km/h sa vozidlo so zimnými pneumatikami zastaví pred priechodom pre chodcov, s letnými až 8 metrov za ním. Aké to môže mať dôsledky, netreba pripomínať.

Zimné pneumatiky sú vyrobené zo špeciálnej kaučukovej zmesi, ktorá ich robí mäkšími, čo spolu so špecifickým dezénom zabezpečí podstatne lepšiu priliehavosť k vozovke.  „Už v prípade dažďa zabezpečia zimné pneumatiky podstatne kratšiu brzdnú dráhu vozidla, a táto vlastnosť je ešte viditeľnejšia  v prípade, že sú vozovky pokryté snehom alebo ľadom,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí.

 

Nečakajte na prvý sneh!

Zákona o cestnej premávke hovorí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič môže používať vozidlo, iba ak je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami. Napriek tomu by vodiči nemali odkladať prezutie svojho auta až do prvého snehu, keďže letné pneumatiky sú v zime nebezpečné aj na suchých cestách.

Podľa expertov zo skupiny Allianz pri prejazde zákrutou totiž umožní mäkká zmes zimnej pneumatiky jej miernu deformáciu, ktorá je potrebná pri prenášaní adhéznych síl medzi pneumatikou a vozovkou. Letné pneumatiky sú v dôsledku nízkej teploty príliš tvrdé, v zákrutách sa nedeformujú a auto by sa tak kvôli tomu mohlo dostať skôr do šmyku. Prezuť na zimné pneumatiky preto experti odporúčajú už od teploty 7 stupňov nad nulou.

 

Otestujte si bezpečnosť pneumatík jednou mincou

Na jednoduchý test bezpečnosti zimných pneumatík vám stačí jediná eurová minca. „Vložte mincu do zárezu na pneumatike. Ak vidíte zlatý okraji mince, znamená to, že hĺbka dezénu nedosahuje predpísané minimum 4 mm a vaša pneumatika teda nie je dostatočne bezpečná,“ radí Jozef Hrdý z Allianz – SP.

Omnoho bezpečnejšie však je, ak má dezén dvojnásobnú hĺbku. Dokazuje to aj vypočítaná brzdná dráha zimných pneumatík s rôznou hĺbkou dezénu na snehu: 

 1. Nová pneumatika s dezénom 8 mm má brzdnú dráhu X
 2. Ojazdená pneumatika s dezénom 6 mm má brzdnú dráhu X + cca 20 %
 3. Ojazdená pneumatika s dezénom 4 mm má brzdnú dráhu X + cca 50 %
 4. Ojazdená pneumatika s dezénom pod 4 mm má brzdnú dráhu X + cca 70 %, čo už je podobné ako pri letných pneumatikách.

Experti zo skupiny Allianz tiež odporúčajú vymeniť staré zimné pneumatiky za nové každých šesť rokov, a to aj v prípade, že pri teste s jednoeurovou mincou nevidíte jej zlatý okraj. Po šiestich rokoch totiž gumová zmes pneumatík stvrdne, je krehká a jej priliehavosť k vozovke sa tým výrazne zníži.

 

Nehazardujte zbytočne

V prípade, ak na letných gumách spôsobíte nehodu, Allianz – SP neuplatňuje postih na poistné plnenie pri takýchto škodách. Napriek tomu, by si „tí, ktorí podceňujú kvalitu svojich zimných pneumatík alebo v zimnom období naďalej jazdia na letných pneumatikách, mali uvedomiť, že svojou nedbanlivosťou neohrozujú len seba, ale aj bezpečnosť a životy ostatných účastníkov cestnej premávky," upozorňuje Jozef Hrdý z Allianz – SP.

Dátum vydania: 26.11.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook