Zima priniesla rekordné škody po výtlkoch | Allianz - Slovenská poisťovňa

Zima priniesla rekordné škody po výtlkoch

 1. Allianz - SP zaznamenala túto zimu 1200 poistných udalostí v havarijnom poistení spôsobených výtlkmi
 2. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o vyše trojnásobný nárast počtu škôd po výtlkoch
 3. Celková výška škôd dosahuje takmer 800-tisíc eur, priemerná škoda je 660 eur

 

Dlhá a tuhá zima zanechala dedičstvo na našich cestách v podobe množstva jám a výtlkov. Slalom medzi nimi sa stáva každodennou nutnosťou a výsledkom je rekordný počet škôd spôsobených výtlkmi. Od začiatku zimy (1. december 2012) do konca marca (31. marec 2013) zaznamenala Allianz - Slovenská poisťovňa v havarijnom poistení 1199 poistných udalostí zapríčinených výtlkmi na cestách. Celková výška škôd dosahuje 787-tisíc eur, čo znamená, že priemerná individuálna škoda je až 660 eur.

V porovnaní s predošlými rokmi tak ide o rapídny nárast poistných udalostí aj celkovej sumy. Minulú zimu (1. december 2011 až 31. marec 2012) zaznamenala Allianz - SP 354 poistných udalostí spôsobených výtlkmi v celkovej výške 387-tisíc eur. Ak to porovnáme s tohtoročnou zimou, ide o vyše trojnásobný nárast počtu poistných udalostí a viac ako dvojnásobný nárast celkovej výšky škôd.

Bratislava suverénne na prvom mieste

Len v Bratislave zaznamenala Allianz - Slovenská poisťovňa viac ako 400 poistných udalostí spôsobených výtlkmi v celkovej výške 240-tisíc eur. Z celkového počtu takýchto poistných udalostí sa tak až tretina stala na bratislavských cestách. Za Bratislavou s veľkým odstupom nasleduje okres Prievidza (59 škôd), ktorý predstihol aj Banskú Bystricu (55 škôd) a Košice (50 škôd).

Riešením je správne havarijné poistenie

Poškodenie motorového vozidla výtlkmi na cestách kryje havarijné poistenie - ak je v poistnej zmluve zahrnuté krytie škôd na pneumatikách a diskoch, čo je pre motoristu rozhodne najkomfortnejšie riešenie vzniknutej škody.

Pokiaľ nemáte uzatvorené havarijné poistenie, môže si náhradu škody uplatniť iným, no podstatne náročnejším spôsobom:

 1. z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie,
 2. u správcu komunikácie mimosúdnou dohodou,
 3. od správcu komunikácie na súde v občiansko-právnom konaní

Ako si uplatniť škodu?

Čo robiť pri poškodení vozidla výtlkom radí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz - SP:

 1. Poškodenie vozidla zapríčinené výtlkom na ceste je možné uplatniť bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala polícia alebo nie.
 2. Motoristom odporúčame na mieste zdokumentovať škodu, jej rozsah aj samotnú vozovku, kde došlo k vzniku škody, napr. vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými svedeckými výpoveďami a pod.
 3. Klient môže škodovú udalosť poisťovni nahlásiť telefonicky, prostredníctvom internetu, na ktorejkoľvek pobočke, alebo aj priamo z miesta jej vzniku vďaka našej aplikácii pre smartfóny s názvom Poistné udalosti.
 4. Pri havarijnom poistení má poistený klient nárok aj na pomoc asistenčnej služby, ktorá zabezpečí opravu poškodeného vozidla na mieste alebo odtiahnutie automobilu do zmluvného servisu.

Dátum vydania: 10.04.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook