Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Za prvé štyri augustové dni škoda 450-tisíc eur

 1. Prietrž mračien sa prehnala Bratislavou, Trnavou, Piešťanmi a Žilinou
 2. Pod vodou ostali cesty, autá, pivnice domov, výťahové šachty a kanalizácie
 3. Allianz – SP eviduje 368 poistných udalostí so škodou takmer 450-tisíc eur

 

Počas prvých štyroch augustových dní sa niekoľkými okresmi prehnala silná búrka. Na mnohých miestach nápor vody nezvládla kanalizácia a cesty boli pod vodou. Zaplavené boli aj pivnice rodinných domov, garáže a výťahové šachty bytoviek.

 

Hlásenia poistných udalostí stále pribúdajú

Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje najviac hlásení v okresoch Bratislava, Piešťany, Trnava, Galanta a Žilina. Od piatka klienti nahlásili 368 poistných udalostí. Najčastejšie ide o zaplavené suterénne priestory rodinných a bytových domov. Klienti hlásia aj poškodenie elektrického vedenia následkom blesku, zrútenie steny hospodárskej budovy a na mnohých miestach voda zaplavila aj kanalizácie. Krúpy spôsobili škody na autách, vo viniciach aj škody na úrode. Celková výška škôd je už takmer 450-tisíc eur, poisťovňa však v najbližších dňoch ešte očakáva nárast hlásení.

 

Rýchla likvidácia

Allianz – SP rieši nahlásené poistné udalosti tak, aby mohla čo najrýchlejšie odškodniť nároky klientov. Hneď pri nahlásení škody poisťovňa rozhodne o ďalších potrebných krokoch k jej likvidácii. Pri nákladnejších poškodeniach pristupuje k poskytnutiu zálohy poistného plnenia, ktorej účelom je čiastočné finančné krytie pre klienta už počas priebehu odstraňovania a opravy škody.

Pri vzniku škodovej udalosti môžu klienti Allianz – SP nahlásiť poistnú udalosť ihneď, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Je dobré mať aj vlastnú fotodokumentáciu.

Dátum vydania: 05.08.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook