Výsledky hlasovania | Allianz - Slovenská poisťovňa

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., sa konalo dňa 6. marca 2018 v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia.
  3. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
  4. Schválenie nadobudnutia časti podniku schválením zmluvy o prevode časti podniku.
  5. Zmena stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
  7. Záver.

Výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu

Výsledky hlasovania č. 1 k bodu 2. programu – Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 847 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 724

za: 32 394 724 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo:168 hlasov

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu

Výsledky hlasovania č. 2 k bodu 3. programu – Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 846 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 718

za: 32 394 718 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 174 hlasov

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu

Výsledky hlasovania č. 3 k bodu 4. programu – Schválenie nadobudnutia časti podniku schválením zmluvy o prevode časti podniku

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 846 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 718

za: 32 394 712 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 174 hlasov

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 5. programu

Výsledky hlasovania č. 4 k bodu 5. programu – Zmena stanov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 847 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 724

za: 32 394 724 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov, nehlasovalo: 168 hlasov

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 6. programu

Výsledky hlasovania č. 5 k bodu 6. programu – Odvolanie a voľba členov dozornej rady
- Odvolanie člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 846 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 718

za: 32 394 712 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 174 hlasov

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 6. programu

Výsledky hlasovania č. 6 k bodu 6. programu – Odvolanie a voľba členov dozornej rady
- Voľba člena dozornej rady

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

Počet akcií v menovitej hodnote 480 000 EUR/ 1 akcia : 20 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 6 EUR/1 akcia : 3 215 846 akcií

Počet akcií v menovitej hodnote 1 EUR/1 akcia : 3 499 642 akcií

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 99,5787 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 32 394 718 hlasov

za: 32 394 712 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 6 hlasov, nehlasovalo: 174 hlasov

Nonstop infolinka 0800 122 222