Výsledkom tuhej zimy sú škody za desiatky tisíc eur | Allianz - Slovenská poisťovňa

Výsledkom tuhej zimy sú škody za desiatky tisíc eur

 1. Allianz – SP eviduje od začiatku roka 542 poistných udalostí spôsobených zimnými živlami
 2. Iba za január vyplatila za tieto škody vyše 55 000 eur
 3. V porovnaní s minulým rokom ide skoro o dvojnásobný nárast poistných udalostí

Dlhotrvajúce silné mrazy a následná nádielka snehu spôsobili množstvo škôd na majetku. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje od začiatku roka 2012 až po odmäk na začiatku tohto týždňa 542 poistných udalostí, ktoré boli spôsobené ťarchou snehu, víchricou či silnými mrazmi. Iba za január 2012 tak Allianz – SP vyplatila za škody spôsobené zimnými živlami poistné plnenie vo výške 55 500 eur. Rozsah týchto škôd je výrazný v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď za celý rok 2011 Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala 331 poistných udalostí spôsobených ťarchou snehu v celkovej výške 38 000 eur.

Silné mrazy spôsobili škody hlavne na obnažených potrubiach a iných vodovodných zariadeniach. Dobrým príkladom takýchto škôd je poškodenie ventilu požiarneho hydrantu v skladových priestoroch istej košickej spoločnosti. Cez prasknutý ventil začala unikať voda pod vysokým tlakom a poškodila uskladnený tovar v hodnote približne 33 000 eur.

Dátum vydania: 24.02.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook