Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vyčíňanie počasia spôsobilo obrovské škody

 1. Za uplynulých 5 dní vznikli škody za 650-tisíc eur
 2. Najviac poistných udalostí bolo hlásených v okrese Poprad
 3. Škody zapríčinila najmä víchrica

Nepriaznivé počasie v uplynulých dňoch spôsobilo Slovákom veľké problémy. Od stredy 14. mája, do konca uplynulého víkendu evidovala Allianz – Slovenská poisťovňa takmer 800 hlásení o škodách na majetku.

Najviac poistných udalostí spôsobila víchrica a silný dážď, príčinou desiatok ďalších boli aj záplavy a pády predmetov. Škody, ktoré vznikli ich následkom sa vyšplhali až na 650-tisíc eur. Najviac poistných udalostí nahlásili klienti Allianz – SP v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš a Sabinov. Zlé počasie zapríčinilo veľké ujmy na majetku aj v obciach okresov Košice – okolie, Nové Mesto nad Váhom a Ružomberok, pričom najviac ich bolo vo štvrtok 15. mája a v noci zo štvrtka na piatok. Podľa aktuálnych informácií Allianz – Slovenskej poisťovne dominujú hláseným škodám na majetku najmä strhnuté strechy, komíny a odkvapové žľaby. Klienti hlásili aj pováľané stromy a odtrhnuté dvere na osobných autách.

Všetkými vzniknutými prípadmi sa poisťovňa bezodkladne zaoberá, aby čo najrýchlejšie mohla odškodniť nároky klientov. Na základe individuálneho posúdenia poisťovňa rozhodne o ďalších potrebných krokoch k likvidácii vzniknutej škody, akými je napr. vykonanie obhliadky. Pri nákladnejších poškodeniach pristupujeme k poskytnutiu zálohy poistného plnenia, ktorej účelom je čiastočné finančné krytie pre klienta už počas priebehu odstraňovania a opravy škody.

Dátum vydania: 19.05.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook