Vkladové poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Vkladové poistenie

Vkladové poistenie

Vkladové životné poistenie vám ponúka zhodnotenie vložených peňazí o garantovaný úrok, možnosť mimoriadneho vkladu alebo výberu kedykoľvek. Súčasťou je aj doplnkové zabezpečenie v prípade smrti.

Vkladové životné poistenie Modré konto zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok a zároveň zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úmrtia.

viac

Vkladové životné poistenie je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia a slúži na úhradu poistného na jednej poistnej zmluve Združeného poistenia pracujúcich a zhodnocovanie vašich vložených finančných prostriedkov o garantovaný úrok.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Vkladové životné poistenie Modré konto Premium zhodnocuje vaše voľné finančné prostriedky o garantovaný a bonusový úrok a zároveň zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úmrtia.

viac

Vkladové životné poistenie Moje konto zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok a v kombinácii so životným poistením ponúka atraktívne bonusy.

viac

Vkladové poistenie Senior zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok 1,5% a zahŕňa ochranu v prípade úmrtia následkom úrazu. Toto poistenie je vhodné najmä pre ľudí nad 50 rokov.

viac
Allianz | Club