Vesmírny odpad ohrozuje satelity | Allianz - Slovenská poisťovňa

Vesmírny odpad ohrozuje satelity

 1. Odpad vo vesmíre predstavuje pre satelity veľké nebezpečenstvo
 2. Allianz skúma možnosti ako znížiť riziko a využiť nové technológie pri odstraňovaní vesmírneho odpadu
 3. Poistenie je kľúčové najmä pre súkromných prevádzkovateľov satelitov

SatelitNová štúdia Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) nazvaná „Vesmírne riziká: Nová generácia výziev“ analyzuje riziko, ktoré pre satelity a vesmírne misie predstavujú milióny kúskov vesmírneho odpadu obiehajúcich okolo Zeme. Štúdia preto zdôrazňuje nutnosť odstránenia vesmírneho odpadu a dokladá význam a dôležitosť poistenia pri komerčnom využití vesmírneho priestoru.

Na obežnej dráhe je viac ako 35 miliónov objektov

„Priestor okolo našej planéty začína byť skutočne preplnený,“ hovorí Thierry Colliot, riaditeľ vesmírneho poistenia v AGCS. Odkedy v roku 1957 začalo objavovanie vesmíru, ľudia v ňom zanechali veľké množstvo objektov, ako sú napr. nefunkčné satelity, použité súčasti vesmírnych rakiet či iný materiál používaný pri objavovaní vesmíru. „Dnes už situácia vyzerá byť nezvratná,“ hovorí Colliot. „Množstvo vesmírneho odpadu je už také veľké, že sa sám nezničí v atmosfére. Namiesto toho sa v skutočnosti počet vesmírnych fragmentov zvyšuje, čo je spôsobené častými kolíziami s inými objektmi, ktoré produkujú akoby reťazovú reakciu.

V súčasnosti viac ako 800 satelitov obiehajúcich Zem poskytuje geografické dáta, informácie o počasí alebo telekomunikačné služby, pričom všetky sú pod neustálou paľbou vesmírneho odpadu. Doteraz bolo zaznamenaných viac ako 16-tisíc objektov väčších ako 10 cm. Avšak toto číslo sa v porovnaní so skutočným počtom objektov javí ako veľmi malé. Odhady hovoria o 300-tisíc objektoch, ktoré sú v rozpätí od 1 do 10 cm a 35 miliónoch objektov, ktoré sú menšie ako 1 cm. Tieto objekty sa pohybujú rýchlosťou viac ako 10 km za sekundu, čo je desaťkrát rýchlejšie ako vystrelená guľka z pištole. Pri takýchto rýchlostiach môžu mať aj malé objekty silný devastačný účinok. Dokážu preniknúť povrchom satelitu a poškodiť vážne elektroniku, čo môže v najhorších prípadoch zničiť celý satelit.

Väčšina komerčných satelitov je poistených

Aby sa zabránilo takýmto stratám, približne štvrtina zo všetkých satelitov na obežnej dráhe Zeme je poistená proti fyzickému poškodeniu alebo prerušeniu služieb, ktoré poskytuje. Väčšina takto poistených satelitov patrí telekomunikačným spoločnostiam. Tieto satelity sa nachádzajú na tzv. geostacionárnej obežnej dráhe vo výške 36-tisíc km nad rovníkom a na začiatku používania dosahujú hodnotu až 200 miliónov dolárov. Väčšina zo zvyšných satelitov sa používa na pozorovanie Zeme a sú prevádzkované vládami, ktoré kryjú aj poistenie voči možným rizikám. Ich hodnota sa pohybuje okolo 40 miliónov dolárov a zvyčajne je ich životnosť do piatich rokov od svojho vypustenia, pričom sa pohybujú v nižšej výške od 300 km do 2000 km.

Dátum vydania: 16.07.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook