Verejné prísľuby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Verejné prísľuby

Verejné prísľuby

Verejný prísľub je náš záväzok voči našim klientom, ktorí majú u nás dojednané poistenie.


Verejný prísľub pre vylepšenia pripoistení 2018

Verejný prísľub pre NutriFit program

Verejný prísľub pre Úrazové poistenie k účtu

Allianz | Club