Verejné ponukové konanie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Verejné ponukové konanie

Verejné ponukové konanie

Allianz Slovenská poisťovna, a.s. so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO:00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku. Predmetom predaja sú nehnuteľnosti:

 

Bratislava - Karlova Ves

 

Piešťany

 

Poprad

 

Prievidza

 

Rimavská Sobota

Nonstop infolinka 0800 122 222