Valné zhromaždenie

Informácie z valného zhromaždenia akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. konané dňa 27.06.2016

viac
Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy z akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. zo zisku dosiahnutého za rok 2015, z nerozdeleného zisku za roky 2004 a 2005 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované  v r. 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období).
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222