Valné zhromaždenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Valné zhromaždenie

Informácie z valného zhromaždenia akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., konané dňa 6. marca 2018

viac

Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., konanom dňa 15.02.2017  bolo schválené zníženie základného imania spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., zo sumy 194 802 830,63911 EUR o 162 271 050,63911 EUR na sumu 32 531 780,00 EUR.

viac
Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy z akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. zo zisku dosiahnutého za rok 2015, z nerozdeleného zisku za roky 2004 a 2005 a zo zmeny účtovnej metódy (položky zaúčtované  v r. 2014 na účet nerozdeleného zisku minulých období).
viac
Nonstop infolinka 0800 122 222