Valné zhromaždenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Valné zhromaždenie

Informácie z valného zhromaždenia akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., konané dňa 24. 6. 2019

viac

Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., konanom dňa 15.02.2017  bolo schválené zníženie základného imania spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., zo sumy 194 802 830,63911 EUR o 162 271 050,63911 EUR na sumu 32 531 780,00 EUR.

viac

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy z akcií Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., zo zisku dosiahnutého za rok 2018 a z nerozdeleného zisku za rok 2016.

viac
Allianz | Club