Úrazové poistenie osôb vo vozidle | Allianz - Slovenská poisťovňa
Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finačne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie je určené prevádzkovateľom motorových vozidiel, tiež známe ako „Moje auto KASKO“. Poistením sú kryté úrazy vzniknuté prepravovaným osobám vo vozidle, ku ktorému bolo poistenie dojednané.

Čo je predmetom poistenia?

Poistenie sa vzťahuje na všetky prepravované osoby (vodič a ostatní cestujúci podľa počtu sedadiel), ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody (škodovej udalosti) v motorovom vozidle. Poistné krytie je k dispozícii počas všetkých (služobných či súkromných) ciest vykonávaných počas platnosti poistenia.

pre súkromné aj služobné cesty

Typy poistného krytia:

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • denné odškodného počas doby nevyhnutného liečenia
  • denné odškodné pri pobyte v nemocnici

typy poistného krytia môžete ľubovoľne kombinovať

Poistiť sa môžete na poistnú sumu:

  • od 5 000 do 50 000 eur pre prípad smrti úrazom a trvalé následky úrazu
  • od 5 do 50 eur pre poistenie denného odškodného

voliteľná poistná suma

Toto poistenie poskytne vašim zamestnancom, obchodným partnerom a všetkým blízkym osobám prepravovaným vozovým parkom vašej firmy finančnú zábezpeku v prípade dopravnej nehody (škodovej udalosti).

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu Moje auto KASKO

Allianz | Club