Úrazové poistenie k účtu | Allianz - Slovenská poisťovňa
Úrazové poistenie k účtu

Úrazové poistenie k účtu

Úrazové poistenie k účtu pre klientov UniCredit Bank.


 

Trvalé následky úrazu s plnením od 50% telesného poškodenia

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky v rozsahu od 50% telesného poškodenia, poisťovňa vyplatí 5-násobok zostatku na účte, minimálne však 300 eur a maximálne 20 000 eur.

Smrť následkom úrazu

Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí oprávneným osobám 5-násobok zostatku na účte, minimálne však 300 eur a maximálne 20 000 eur.

Doplňujúce informácie a dokumenty k Úrazovému poisteniu k účtu

 

Allianz | Club