Tuhá zima spôsobuje stovky škôd | Allianz - Slovenská poisťovňa

Tuhá zima spôsobuje stovky škôd

 1. Za posledné dva týždne pribudlo 290 nahlásených škôd spôsobených ťarchou snehu a mrazom, kým za celý rok 2011 ich bolo 331
 2. Odborníci z Allianz – SP pripravili niekoľko rád ako sa vyhnúť škodám na majetku

Tuhé mrazy a napadaný sneh spôsobujú okrem radosti z korčuľovania na jazerách a sánkovania aj značné škody na majetku. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje len za posledné dva januárové týždne 290 nahlásených škôd z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia veci ťarchou snehu alebo námrazy. Rozsah týchto škôd je výrazný v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď za celý rok 2011 Allianz – Slovenská poisťovňa evidovala 331 poistných udalostí spôsobených ťarchou snehu v celkovej výške 38 000 eur.

Extrémne mrazy najčastejšie spôsobujú škody na chatách a trvalo neobývaných domácnostiach. Často v nich prichádza k zamrznutiu vykurovacieho systému, ktoré býva spôsobené prerušením temperovania stavby v dôsledku výpadku dodávky elektrickej energie alebo nedostatočným zabezpečením stavby pred opustením budovy na dlhší čas. V takýchto prípadoch prichádza nielen k poškodeniu samotných rozvodov vody a vykurovacieho systému (roztrhnuté potrubie, kotol, radiátory), ale následne po rozmrznutí voda zväčša dokončí dielo skazy. Mokré podlahy a omietky, ako aj zasiahnuté zariadenia domácnosti, začnú plesnivieť a vzniká škoda ešte väčšieho rozsahu.

 

Ako zabrániť škodám?

Odborníci z Allianz – Slovenskej poisťovne pripravili niekoľko rád ako predísť škodám na majetku v dôsledku tuhých mrazov:

 1. Nikdy v zime úplne nevypínajte kúrenie, radšej ho nechajte zapnuté na minimálnej úrovni.
 2. V tých častiach budovy, ktoré nie sú vykurované, vyprázdnite vodovodné potrubie a radiátory, nezabudnite tiež vypnúť rozvody vody.
 3. Chráňte vodovodné rúry izolačným materiálom.

V prípade, že sa zmrznutiu rozvodov vody nepodarí zabrániť, pri ich rozmrazovaní dodržiavajte nasledujúce rady:

 1. Rozmrazujte ich pomocou horúcej vody, uterákov či fénu.
 2. Nikdy nepoužite infračervené radiátory, teplovzdušné pištole či otvorený oheň. Mohli by zapríčiniť roztrhnutie rúrok.
 3. Pri odmrazovaní vodovodného potrubia vypnite prívod vody. Po odmrazení ho zapínajte len pozvoľna, aby ste podľa tečúcej vody odhalili možné poškodenia.

V prípade, že škoda už nastala, spoľahlivú ochranu predstavuje poistenie domácnosti či nehnuteľnosti. Pri jeho uzatváraní sa však radšej ubezpečte, či ste si správne zvolili poistené riziká a výšku poistnej sumy.

Dátum vydania: 07.02.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook