Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sú vaše deti v škole chránené?

 1. Poistenia školských skupín pribúdajú
 2. Deti sú chránené počas vyučovania, na výletoch a zájazdoch
 3. Za cestu do školy sú zodpovední rodičia


Už o pár dní sa deťom začne nový školský rok. Okrem nových tašiek, pomôcok a kníh by rodičia nemali zabúdať na bezpečnosť svojich ratolestí. Úraz sa dieťaťu môže stať na ceste do školy, počas prestávok alebo na školskom výlete. Lepšie je myslieť na poistenie vopred, aby boli deti dobre chránené.

 

Poistenia školských skupín pribúdajú

Najlepšie spomienky z detstva a školských čias si deti odnášajú najmä zo školy v prírode, z výletov, plaveckých výcvikov, branných cvičení či lyžiarskych zájazdov. Aby boli tieto chvíle rovnako príjemné nielen pre deti, ale aj pre rodičov a usporiadateľov, Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka cenovo výhodné poistenie skupín, ktoré ľahko vyrieši akýkoľvek vzniknutý problém.

Je možné poistiť skupinu detí pred vznikom úrazov, pred možnými trvalými následkami, zabezpečiť hospitalizáciu a podať pomocnú ruku počas doby liečenia. Práve výlety sú jednou z najrizikovejších školských akcií. A vedia to aj slovenské školy. Minulý rok mala Allianz – Slovenská poisťovňa v tomto produkte poistených viac ako 58-tisíc detí a 2-tisíc pedagogických pracovníkov. Vo všeobecnosti počet takýchto zmlúv každoročne mierne stúpa, čo je dôkazom toho, že školy dbajú čoraz viac na zabezpečenie finančného odškodnenia detí v prípade úrazu.

 

Cesta do školy

Poistenie pre školy platí celoročne, môže sa však uzavrieť aj na krátkodobý výlet. Vzťahuje sa na všetky udalosti, ktoré vzniknú počas školského vyučovania a tiež počas podujatí organizovaných školou. Poistenie uzatvára pre deti daná škola, združenie rodičov alebo zriaďovateľ školy. Poistení môžu byť aj všetci zamestnanci školy, napríklad aj školník.

Udalosti, ktoré sa dieťaťu môžu stať na ceste do školy, toto poistenie nekryje. Rodičom preto odporúčame štandardné detské poistenie. Pri ňom je dieťa automaticky chránené pri akejkoľvek aktivite doma, v krúžku, pri športe alebo v škole.

Najčastejšie uzatvárajú skupinové poistenie základné školy, často aj stredné, menej už materské alebo vysoké školy. Každý z týchto produktov má už v základnom balíku krytia napríklad denné odškodné pri pobyte v nemocnici.

 

Chránené zdravie aj majetok

Deti sú na výlete v eufórii zo zmeny prostredia a nie vždy dávajú dostatočný pozor. Pre učiteľov je často ťažké skrotiť toľko energie. Zranenia, ktoré sa stanú v škole, predstavujú až 16 percent z celkového počtu detských úrazov. Okrem úrazového poistenia sú všetci účastníci krytí voči škode spôsobenej krádežou a tiež poškodením alebo zničením poistených vecí. Poistenie školských skupín je efektívne a zabezpečí pokojný spánok učiteľom, ktorí dohliadajú na akúkoľvek školskú akciu.

Dátum vydania: 27.08.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook