Stretnutie s kombajnom na ceste sa môže skončiť tragicky | Allianz - Slovenská poisťovňa

Stretnutie s kombajnom na ceste sa môže skončiť tragicky

 1. Riziko tragického konca nehody, ktorej účastníkom je veľký poľnohospodársky stroj, je vyššie ako pri iných dopravných prostriedkoch
 2. Podľa štatistiky Allianz – SP až v 92 percentách prípadov boli traktory či kombajny vinníkmi dopravnej nehody
 3. Motocylista, ktorý sa zrazí s traktorom pri rýchlosti 70 km/h, nemá prakticky žiadnu šancu na prežitie

V týchto týždňoch vrcholí na Slovensku obdobie žatvy poľnohospodárskych plodín, čím sa zvyšuje aj výskyt traktorov, kombajnov a iných poľnohospodárskych strojov na našich cestách. Ako ukázala štúdia Allianz Centra pre technológie (AZT), práve pri stretnutí s týmito nadrozmernými vozidlami by ste mali zvýšiť ostražitosť a nepodceniť možné nebezpečenstvo. Zo štúdie totiž vyplýva, že šoféri traktorov častejšie zapríčinia dopravnú nehodu s telesnými zraneniami – v 63,1%, zatiaľ čo pri ostatných účastníkoch cestnej premávky je to menej – vodiči automobilov ich zapríčinia v 56,2% a motocyklisti v 47,8% prípadov. Znamená to, že ak príde k nehode, riziko jej tragického konca je vyššie.

 

Pozor na mladých vodičov traktorov

Význam zvýšenej opatrnosti pri stretnutí s traktorom či kombajnom na ceste rastie aj pri pohľade na nasledujúcu štatistiku. Allianz – Slovenská poisťovňa eviduje za minulý rok na našich cestách 294 poistných udalostí v PZP, ktorých aktérom boli veľké poľnohospodárske stroje, pričom až v 272 prípadoch boli traktory či kombajny vinníkmi dopravnej nehody, čo je vyše 92%. Celkovo sa výška škôd, ktoré zapríčinili traktory alebo iné poľnohospodárske stroje, vyšplhala až do výšky 246 278,06 eur.

Vyššiu mieru nebezpečenstva podľa štúdie AZT predstavujú práve mladí vodiči týchto nadrozmerných strojov. Vodiči vo vekovom rozmedzí 15 až 24 rokov totiž spôsobujú nadpriemerné množstvo nehôd. Vysvetlením sú ich chýbajúce skúsenosti pri zhodnotení odlišnej dopravnej situácie, a to najmä v súvislosti s rýchlosťou a dostatočnou vzdialenosťou.

 

Nebezpečné vyústenia poľných cestičiek

Najčastejšie sa nehody stávajú pri otáčaní na ceste – 40,8% prípadov a pri nedaní prednosti zprava alebo pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú – v 28,7%. Miestom najčastejších havárií ťahačov alebo strojov s prípojným vozíkom sú križovatky alebo miesta výjazdu z vedľajšej cesty na hlavnú či naopak.

Problematická je aj nízka rýchlosť traktorov, kombajnov a iných strojov, ktorá bežnému účastníkovi cestnej premávky komplikuje cestovanie. „Vodiči automobilov sa často snažia poľnohospodárske vozidlá predbehnúť, a to aj na neprehľadnom mieste. A nie je výnimkou, že z takýchto dopravných nehôd práve traktor vyviazne takmer bez škrabnutia, zatiaľ čo vodič osobného vozidla si uplatňuje zo svojho havarijného poistenia omnoho vyššiu škodu,“ uvádza Jozef Hrdý z Allianz – Slovenskej poisťovne.

 

Radšej meškať ako zomrieť

Hlavnými obeťami nehôd s poľnohospodárskymi strojmi sú podľa štúdie osobné automobily – v 63,5% prípadov, podiel nehôd s motocyklami je 21,6%. Pre motocyklistov je však situácia dramatickejšia čo sa týka zranení a úmrtí – podiel zranených motocyklistov je 39,7%, pri pasažieroch automobilov je to o 1,5% menej. Podľa realistických nárazových testov, motocyklista, ktorý sa zrazí s traktorom pri rýchlosti 70 km/h, nemá prakticky žiadnu šancu na prežitie. Riziko usmrtenia pri nehode motocyklistu s traktorom je štyrikrát vyššie, ako keby sa zrazil s osobným automobilom.

Tri tipy ako sa vyhnúť nehode:

 1. Nikdy nepredbiehajte v riskantných situáciách, aj keď to znamená spomalenie vašej cesty. Najprv sa uistite, že máte dostatočnú viditeľnosť a najmä čas na obehnutie traktora či kombajnu.
 2. Zvýšte opatrnosť pri vyústení bočných poľných cestičiek. Ak vidíte na cestu vchádzať veľký poľnohospodársky stroj, radšej preventívne znížte rýchlosť.
 3. Ak ide traktor či kombajn oproti, nechajte si väčší odstup, keďže niektoré ich súčasti môžu zasahovať aj do vášho pruhu. Platí to najmä pri ich odbočovaní.

Dátum vydania: 08.08.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook