O spoločnosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Základné informácie o spoločnosti

Budova ústredia Allianz - Slovenská poisťovňa

Profil spoločnosti

Allianz - Slovenská poisťovňa (ďalej aj „Allianz - SP“, „poisťovňa“ alebo „spoločnosť“) pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea (ďalej aj „Allianz SE“), ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov po celom svete.

Allianz – SP stojí na silných základoch. Finančná sila, tradícia a profesionalita predstavujú istotu, že spoločnosť poskytuje svojim klientom prvotriedne služby, ktoré sú základom vzájomne prospešných vzťahov medzi klientmi a poisťovateľom.

Je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Ponúka celú škálu inovatívnych poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov. Značka Allianz – SP je všeobecne uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou. Odráža nielen inovatívne prvky, ale spája sa aj s bohatou minulosťou spoločnosti a dlhoročnými skúsenosťami.

História spoločnosti

Korene Allianz - Slovenskej poisťovne siahajú až do roku 1919. Od tohto roku spoločnosť pôsobí nepretržite a neustále posilňuje svoju značku. Jej činnosť je postavená na najlepších poisťovacích tradíciách na Slovensku - na tradíciách Slovenskej poisťovne. Od svojho založenia bola najúspešnejšou poisťovňou na domácom trhu. Svoje vedúce postavenie na trhu si udržala až do znárodnenia v roku 1945, kedy sa stala súčasťou Československej štátnej poisťovne. Po federálnom usporiadaní štátu v r. 1969 pôsobila ako samostatná Slovenská štátna poisťovňa. Po roku 1989, kedy došlo ku zmene politického režimu a začatiu ekonomickej reformy, sa poisťovací trh začal uvoľňovať. Nový zákon o poisťovníctve z roku 1991 umožnil vstup na trh ďalším tuzemským aj zahraničným firmám a to znamenalo začiatok postupnej transformácie štátnej Slovenskej poisťovne na komerčnú inštitúciu. V roku 2001 vyhrala Allianz AG, ktorá v tom čase už tiež pôsobila na slovenskom poistnom trhu, medzinárodné výberové konanie na získanie väčšinového podielu štátu v Slovenskej poisťovni. Rok 2002 tak znamenal pre obe spoločnosti prípravu na nový spoločný začiatok. Oficiálnym dňom vzniku Allianz – Slovenskej poisťovne sa stal 1. január 2003.

V roku 2004 založila Allianz - Slovenská poisťovňa prvú dôchodkovú správcovskú spoločnosť na Slovensku: Allianz - Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s.

Dôvera je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou nášho podnikania

Allianz – Slovenská poisťovňa dosiahla na konci roka 2014 zisk vo výške 77,9 mil. Eur.
Celkový trhový podiel (podľa predbežných výsledkov Slovenskej asociácie poisťovní) dosiahol výšku 26,88 percent, pričom podiel v neživotnom poistení predstavuje 34,51 percent a v životnom poistení 20,83 percent.

Neustále hľadáme priestor na ďalšie zlepšovanie sa a rast

Krédom a stratégiou Allianz - Slovenskej poisťovne je neustále zlepšovanie sa. Preto spoločnosť rozširuje svoje aktivity a výrazne sa orientuje na potreby svojich klientov. O ich spokojnosť sa stará viac ako  1 800 zamestnancov. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje vyše 300 obchodných miest a svoje zastúpenie má v mestách po celom Slovensku. Spolupracuje s renomovanými maklérskymi spoločnosťami, cestovnými kanceláriami, autosalónmi a predajcami automobilov. Vďaka širokej obchodnej sieti na Slovensku je svojim klientom vždy nablízku.

Ponuka našich služieb a produktov je orientovaná na klienta

Allianz - Slovenská poisťovňa sa intenzívne orientuje na ďalšie zlepšovanie služieb poskytovaných klientom a na oslovovanie nových klientov. Klienti profitujú nielen z rýchlejšej likvidácie poistných udalostí, ale aj z rozšírených telefonických a internetových služieb. Prostredníctvom internetu alebo bezplatnej infolinky (0800 122 222) môžu klienti rýchlo a komfortne uzatvoriť vybrané druhy poistenia. Infolinka je volajúcim k dispozícii 7 dní v týždni od 7. do 19. hodiny. Spoločnosť sa sústredí predovšetkým na skvalitnenie komunikácie medzi poisťovňou a klientom zameraním sa na zlepšenie ponuky online služieb. Klient má tak možnosť sledovať svoju poistnú udalosť cez internet jednoducho a rýchlo, 24 hodín denne a 7 dní v týždni, bez potreby návštevy pobočky. Okrem elektronickej korešpondencie, môže klient poisťovne nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom mobilnej aplikácie pre smartfóny s názvom Poistné udalosti, ktorá, okrem možnosti nahlasovať poistné udalosti z havarijného a majetkového poistenia, umožňuje klientom ľahko a pohodlne, priamo z aktuálneho miesta, vybaviť poistnú udalosť aj z cestovného poistenia. Klientom tak poisťovňa šetrí čas a poskytuje pohodlný a jednoduchý spôsob vybavenia potrebných žiadostí.

Produkty a služby Allianz – SP patria medzi najlepšie na trhu, čo oceňujú nezávislí odborníci i široká verejnosť. Aj v roku 2014 sa systematické riadenie, neustále zlepšovanie produktov a silná orientácia na potreby zákazníka odzrkadlili v získaní mnohých významných ocenení. Allianz - Slovenská poisťovňa zopakovala úspechy z predchádzajúcich rokov a v roku 2014 premenila všetky nominácie na ocenenie Zlatá Minca.

Rovnako ako v roku 2013, aj tento rok Allianz – Slovenská poisťovňa hrdo obhájila ocenenie „Najinovatívnejšia poisťovňa“. Taktiež si na svoje konto pripísala cenu „Objav roka 2014“ za produkt Môj domov. Allianz – SP získala tiež ocenenie SIBAF® Award od renomovaných maklérskych spoločností v kategórii „Poisťovňa vozidiel“ a tretie miesto v poistení priemyselných a podnikateľských rizík.

Ľudia – zamestnanci, obchodníci a, samozrejme, klienti – sú kľúčom k úspechu

Vďaka silnej firemnej identite je značka Allianz - Slovenská poisťovňa uznávaná a pozitívne vnímaná širokou verejnosťou. Nielenže v sebe odráža inovatívne prvky a pokrok, ale ostáva prepojená so svojou bohatou minulosťou a skúsenosťami. Ľudia vedia, že značke Allianz - SP môžu dôverovať, pretože v kritických chvíľach – „v momente pravdy“ stojí pri nich a snaží sa o ich maximálnu spokojnosť.  Allianz - Slovenská poisťovňa pritom rešpektuje individuálne požiadavky klientov a svojich zamestnancov.

Sme súčasťou prostredia, v ktorom pôsobíme. Preto je pre nás jednou z priorít spoločensky zodpovedné a etické podnikanie

Neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry Allianz - Slovenskej poisťovne sú aktivity spojené s podporou bezpečnosti na cestách, dopravnou výchovou, zdravím, športom a pomocou sociálne slabším. Od vzniku Nadácie Allianz v roku 2008 podporila spoločnosť niekoľko desiatok projektov obcí, škôl a neziskových organizácií v celkovej sume vyše milión eur.

Filantropickým aktivitám sa venujú aj zamestnanci Allianz – SP, ktorí sa počas celého roka zapájajú do finančných zbierok či zbierok šatstva a iných potrieb. Pomáhajú skrášľovaním okolia formou dobrovoľníckych aktivít počas celého roka.  A zároveň vo firemných priestoroch majú možnosť chránené dielne prezentovať svoje výrobky, ktorých kúpou zamestnanci podporujú nadanie a prácu ľudí s postihnutím.

Súvisiace odkazy

 
Orgány spoločnosti - dozorná rada a predstavenstvo
 
Ocenenia pre spoločnosť
Allianz | Club