Spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Spoločnosť

Allianz - Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desaťročí a je jednoznačným lídrom v poskytovaní kvalitných služieb a produktov svojim klientom.
viac
  • Predstavenstvo
  • Dozorná rada
viac

Tlačové správy spoločnosti a informácie pre novinárov.

Kontakt: ; + 421.2.5963 3104

viac
11.07.2018
  • Riadne výročné správy
  • Skrátené výročné správy
  • Konsolidované výročné správy
viac
Informácie z valného zhromaždenia akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.
viac
Informácie pre klientov spoločnosti a sprostredkovateľov poistenia a služieb.
viac
Informácie pre uchádzačov o zamestnanie.
viac
Allianz | Club