Spoločnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Spoločnosť

Allianz - Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desaťročí a je jednoznačným lídrom v poskytovaní kvalitných služieb a produktov svojim klientom.

viac

Tlačové správy spoločnosti a informácie pre novinárov.

Kontakt: ; + 421.2.5963 3104

viac

Riadne výročné správy

Skrátené výročné správy

Konsolidované výročné správy

viac
Informácie z valného zhromaždenia akcionárov Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.
viac
Informácie pre klientov spoločnosti a sprostredkovateľov poistenia a služieb.
viac

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie.

viac
Allianz | Club