Spln sa blíži, treba sa báť? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Spln sa blíži, treba sa báť?

 1. Priemerný počet všetkých poistných udalostí počas dní so splnom mesiaca je nižší ako počet škôd v iný deň
 2. Výnimkou sú autonehody, v dňoch, keď je spln, sa ich stáva viac

Od dávnych čias ľudia veria na magickú silu mesiaca, ktorá sa má prejavovať najmä počas obdobia, keď je v splne. Noci, v ktorej je viditeľný celý mesiac, sa pripisujú najmä negatívne účinky, spln mesiaca má totiž zapríčiňovať zvýšenú mieru nehôd, úrazov či zločinov. Viaceré lekárske štúdie navyše potvrdili, že počas takejto noci majú senzitívnejší ľudia horší spánok. Najbližší spln mesiaca nás čaká už tento štvrtok 25. apríla, máme sa teda čoho obávať?

 

Počas splnu je počet škôd podpriemerný

Allianz - Slovenská poisťovňa sa bližšie pozrela na dni, v ktorých bol podľa lunárneho kalendára minulý rok spln, z pohľadu štatistík nehôd a úrazov. A výsledok môže byť pre niektorých prekvapujúci. Priemerný počet poistných udalostí (v životnom aj neživotnom poistení), ktoré sa odohrali počas dní so splnom mesiaca je nižší, ako počet škôd v priemerný deň v roku. Kým priemer škôd na deň v roku 2012 bol 766 poistných udalostí, v dňoch so splnom mesiaca vzniklo priemerne 750 poistných udalostí. Znamená to, že vo všeobecnosti počas splnu mesiaca nehrozí zvýšené riziko nehody alebo úrazu.

Avšak, v priebehu minulého roka sa vyskytli aj dni so splnom mesiaca, počas ktorých Allianz - SP zaznamenala nadpriemerný počet poistných udalostí. Z hľadiska škôd boli nadpriemerné najmä prvé dva splny v roku, teda 9. január a 7. február 2012. Celkovo v siedmich z dvanástich dní so splnom mesiaca sa stalo viac poistných udalostí ako v bežný deň, vo zvyšných takýchto dňoch je však počet výrazne podpriemerný.

 

Vplýva mesiac na vodičov?

Ak sa však na štatistiku pozrieme podľa typu poistnej udalosti, istá dávka opatrnosti sa predsa len oplatí. Priemerný počet nehôd na cestách, ktoré zaregistrovala Allianz - SP, je počas splnu vyšší ako v priemerné dni, aj keď výsledný rozdiel nie je veľmi výrazný. Počas splnu sa totiž na cestách odohralo priemerne 223 nehôd, kým v priemerný deň 215.

V iných typoch poistných udalostí je však pomer opačný. V prípade škôd na majetku registrovaných v Allianz - SP je priemer nehôd počas dní so splnom (191 poistných udalostí) nižší ako v priemerný deň (204 poistných udalostí). A pokojný môžeme byť aj zo zdravotného hľadiska, keďže počet úrazov počas splnu (336 poistných udalostí) je nižší ako v bežné dni (347 poistných udalostí). Aj keď spln mesiaca teda strašiť nemusí, opatrnosť sa vypláca. Tak ako aj po ostatné dni v roku.

Dátum vydania: 23.04.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook