Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Slovenskí mladí klaviristi sú vítaní v medzinárodnom hudobnom tábore v Barcelone

 1. Hudobný tábor je pre nadaných klaviristov vo veku do 14 rokov
 2. Žiadosti môžete posielať do 25. augusta 2014
 3. Tábor je pod taktovkou slávneho klaviristu Langa Langa

 

Slávny čínsky klavirista Lang Lang je jednou z najžiadanejších hudobných hviezd našej doby,  vydal niekoľko nahrávok a ročne absolvuje viac ako 120 vystúpení s poprednými svetovými orchestrami. Pred niekoľkými rokmi sa stal medzinárodným ambasádorom skupiny Allianz a aj tento rok spoločne organizujú Medzinárodný mládežnícky hudobný tábor.

Tábor je určený pre nadaných klaviristov vo veku do 14 rokov. Bude prebiehať v španielskej Barcelone od 10. do 16. novembra 2014. Medzinárodná hudobná nadácia Langa Langa už odštartovala možnosť podávania žiadostí na druhý ročník tábora sponzorovaného skupinou Allianz. Prihlásiť sa môžu aj slovenskí mladí klaviristi, a to vyplnením formulára na stránke www.langlangfoundation.org do 25. augusta 2014.

Cieľom tábora je poskytnúť mladým ľuďom prístup k hudobnému vzdelaniu bez ohľadu na to, v akej krajine žijú. Spája talentovaných klaviristov z celého sveta, aby spoločne zdieľali svoju vášeň. „Bol som ohromený obrovským talentom všetkých mladých klaviristov, ktorých som stretol počas prvého Medzinárodného mládežníckeho hudobného tábora minulý rok v Mníchove. Ich túžba učiť sa a zdieľať svoju vášeň pre hudbu aj s ostatnými je fascinujúca," hovorí Lang Lang, ktorý je osobným mentorom v kurzoch a tiež členom poroty.

Hudobný tábor pozostáva zo sólových klavírnych lekcií s učiteľmi z renomovanej Univerzity múzických umení v Mníchove a tiež zo série koncertov pre hudobné školy v Barcelone a jej okolí. Slávnostným zakončením 5-dňového programu bude hodina klavíra so samotným Langom Langom.

Pokiaľ sa chcete zúčastniť Medzinárodného mládežníckeho hudobného tábora, vyplňte formulár a doložte dve krátke videá. Viac informácií o programe a presný postup žiadosti nájdete na www.langlangfoundation.org.

Dátum vydania: 08.08.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook