Skupinové životné poistenie - balíky Comfort, Extra a Max | Allianz - Slovenská poisťovňa
Skupinové životné poistenie - balíky Comfort, Extra a Max

Skupinové životné poistenie - balíky Comfort, Extra a Max

Produkt je určený pre firemných klientov, ktorí toto poistenie uzatvárajú pre svojich zamestnancov a spravidla je súčasťou sociálneho programu firmy. Životné poistenie pomôže zabezpečiť zamestnancov a ich rodiny pri výkone ich povolania alebo v prípade neočakávanej choroby či úrazu. Balík vybraných poistení sa stáva súčasťou zamestnaneckých výhod poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom.

Čo je možné poistiť a aké balíčky ponúkame? 

Ponúkame krytie rizík ako sú smrť z akejkoľvek príčiny, smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu s progresiou, denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu, invalidita následkom úrazu, kritické choroby, invalidita následkom úrazu alebo choroby a denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby.

Klient má na výber z troch balíkov poistenia:

 • COMFORT
 • EXTRA
 • MAX

Skupinové rizikové poistenie - tabuľka krytia

Aké sú výhody pre zamestnávateľa? 

 • jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy,
 • tri moduly krytia – možnosť výberu rozsahu poistenia podľa potreby,
 • výrazne výhodnejšia cena poistenia v porovnaní s uzatvorením individuálneho poistenia,
 • bez oceňovania zdravotného rizika, skúmania veku a povolania,
 • hromadná platba poistného,
 • možnosť voľby ročných, polročných alebo štvrťročných splátok,
 • možnosť voľby viacerých balíčkov (v každom balíčku poistených aspoň 5 osôb),
 • jednoduchá správa poistenia (jedna skupinová zmluva a jeden zoznam poistených osôb).

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k skupinovému životnému poisteniu - balíky Comfort, Extra a Max

V prípade záujmu sa obráťte na svojho poisťovacieho makléra alebo obchodného zástupcu Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.

Allianz | Club