Skupinové rizikové životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Skupinové rizikové životné poistenie

Skupinové rizikové životné poistenie

Zamestnávateľom ponúkame prostredníctvom zamestnaneckých poistných programov možnosť ako zabezpečiť najbližších príbuzných svojich zamestnancov v prípade ich úmrtia. Formou jednej skupinovej zmluvy poistíme pracovníkov na riziko smrti a garantujeme výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného.

Aké typy poistného krytia vám ponúkame?

Poistenie kryje iba rizikovú zložku poistenia – smrť, ku ktorej je možné dopoistiť ostatné riziká ako úraz, trvalé následky úrazu a kritické choroby.

Poistenie je variabilné. Môže byť uzatvorené s pevnou poistnou sumou alebo klesajúcou poistnou sumou. Ponúkame tiež poistenie, v ktorom sa poistné každoročne prepočíta podľa aktuálneho veku poistenej osoby s možnosťou zmeny poistnej sumy.

Výhody skupinového rizikového životného poistenia

  • Stáva sa významnou súčasťou moderného sociálneho programu zamestnávateľov, stabilizuje a motivuje zamestnancov, podporuje zamestnaneckú lojality voči firme.
  • Poistenie je variabilné. Poistné krytie prispôsobujeme na mieru potrieb klienta.
  • Ponúkame jednoduchý spôsob prihlásenia a odhlásenia osôb z poistného krytia počas roka.
  • Ponúkame jednoduchý spôsob platenia a vyúčtovania poistného.

Doplňujúce informácie a dokumenty k skupinovému rizikovému životnému poisteniu

V prípade záujmu o vypracovanie ponuky skupinového poistenia nám, prosím, napíšte na .

Allianz | Club