Skupinové poistenie straty na zárobku počas PN | Allianz - Slovenská poisťovňa
Skupinové poistenie straty na zárobku počas PN

Skupinové poistenie straty na zárobku počas PN

Zamestnanecké poistné programy od Allianz – Slovenskej poisťovne umožňujú zamestnávateľom uzatvoriť jednou skupinovou zmluvou poistenie straty zárobku počas pracovnej neschopnosti svojich zamestnancov.

Každý zamestnanec prichádza počas pracovnej neschopnosti o časť svojho príjmu. Čím má zamestnanec príjem vyšší, tým má počas pracovnej neschopnosti aj vyššiu stratu na zárobku. Ide hlavne o prípady, keď má zamestnanec hrubý mesačný príjem vyšší ako maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok, ktoré sú limitované.


Aký typ poistného krytia vám ponúkame?

Poistenie sa dojednáva pre prípad straty zárobku následkom choroby alebo úrazu, ak je tým spôsobená pracovná neschopnosť. Poistenému zamestnancovi doplatíme rozdiel medzi nemocenskou dávkou zo sociálneho systému, resp. náhradou príjmu od zamestnávateľa a jeho mesačným príjmom.

Začiatok doby, počas ktorej sa poskytuje poistné plnenie:

  •   8. deň pracovnej neschopnosti
  • 15. deň pracovnej neschopnosti
  • 29. deň pracovnej neschopnosti

Denná dávka sa určí v závislosti od čistého príjmu zamestnanca zo závislej činnosti.

Výhody skupinového poistenia ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti:

  • Stáva sa súčasť moderného sociálneho programu zamestnávateľov, stabilizuje, motivuje zamestnancov, zvyšuje lojality zamestnancov voči firme.
  • Poistné krytie pripravujeme na mieru potrieb klienta.
  • Ponúkame jednoduchý spôsob prihlásenia a odhlásenia osôb z poistného krytia počas roka.
  • Poistné sa stanoví každoročne podľa aktuálneho veku poistených pracovníkov.
  • Ponúkame jednoduchý spôsob platenia a vyúčtovania poistného.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k Skupinovému poisteniu straty na zárobku počas PN

Archív

V prípade záujmu o vypracovanie ponuky skupinového poistenia nám prosím napíšte na .

Allianz | Club